serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgnicos .
D02.065 Amidas .
D02.065.589 Lactamas .
D02.065.589.099 beta-Lactamas .
D02.065.589.099.750 Penicilinas .
D02.065.589.099.750.750 Penicilina G .
D02.065.589.099.750.750.050 Ampicilina .
D02.065.589.099.750.750.685 Penicilina G Benzatina .
D02.065.589.099.750.781 Penicilina V .
D02.886 Compuestos de Azufre .
D02.886.030 Aminocidos Sulfricos .
D02.886.030.786 Penicilamina .
D02.886.108 beta-Lactamas .
D02.886.108.750 Penicilinas .
D02.886.108.750.750 Penicilina G .
D02.886.108.750.750.050 Ampicilina .
D02.886.108.750.750.685 Penicilina G Benzatina .
D02.886.108.750.781 Penicilina V .
D03 Compuestos Heterocclicos .
D03.633 Compuestos Heterocclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.300 beta-Lactamas .
D03.633.100.300.750 Penicilinas .
D03.633.100.300.750.750 Penicilina G .
D03.633.100.300.750.750.050 Ampicilina .
D03.633.100.300.750.750.685 Penicilina G Benzatina .
D03.633.100.300.750.781 Penicilina V .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.087 Amidohidrolasas .
D08.811.277.087.180 beta-Lactamasas .
D08.811.277.087.180.697 Penicilinasa .
D08.811.277.087.690 Penicilina Amidasa .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.125 Aminocidos .
D12.125.166 Aminocidos Sulfricos .
D12.125.166.786 Penicilamina .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Penicilina G Benzatina .
Penicilina Benzatnica .
0.78
 
Penicilinas .
Antibiticos Penicilinos .
Antibiticos Penicilinos .
0.54
 
Penicilinasa .
betalactamasa I .
beta-Lactamasa I .
0.53
 
Penicilina G .
Bencilpenicilina .
0.50
 
Penicilina Amidasa .
Penicilina Acilasa .
Penicilina Amidohidrolasa .
0.44
 
Penicilamina .
Dimetilcistena .
Mercaptovalina .
betadimetilcistena beta .
0.44
 
Ampicilina .
Aminobencil Penicilina .
Aminobencilpenicilina .
Aminobenzil Penicilina .
0.43
 
Penicilina V .
Penicilina Fenoximetil .
0.43