serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B01 Eucariotas .
B01.050 Animales .
B01.050.500 Invertebrados .
B01.050.500.131 Artrópodos .
B01.050.500.131.365 Crustáceos .
B01.050.500.131.365.880 Thoracica .
B04 Virus .
B04.280 Virus de ADN .
B04.280.580 Parvoviridae .
B04.820 Virus ARN .
B04.820.075 Birnaviridae .
B04.820.455 Mononegavirales .
B04.820.455.149 Bornaviridae .
B04.820.504 Nidovirales .
B04.820.504.540 Coronaviridae .
B04.820.562 Picobirnavirus .
B04.820.565 Picornaviridae .
B04.970 Virus no Clasificados .
B04.970.610 Picobirnavirus .
C02 Virosis .
C02.782 Infecciones por Virus ARN .
C02.782.687 Infecciones por Picornaviridae .
G07 Fenómenos Fisiológicos .
G07.203 Nutrición, Alimentación y Dieta .
G07.203.300 Alimentos .
G07.203.300.590 Comidas .
G07.203.300.590.780 Bocadillos .
J02 Alimentos y Bebidas .
J02.500 Alimentos .
J02.500.590 Comidas .
J02.500.590.780 Bocadillos .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Picornaviridae .
Avihepatovirus .
Pasivirus .
Rosavirus .
Sapelovirus .
Senecavirus .
Sicinivirus .
Tremovirus .
RINOVIRUS EQUINO .
VIRUS RESPIRATORIO EQUINO .
RHINOVIRUS EQUINO .
1.00
 
Infecciones por Picornaviridae .
Infecciones por Picornavirus .
0.73
 
Bornaviridae .
0.60
 
Picobirnavirus .
0.60
 
Parvoviridae .
Picodnavirus .
0.57
 
Coronaviridae .
Bafinivirus .
Coronavirinae .
Torovirinae .
0.55
 
Thoracica .
Percebes .
Bellotas del Mar .
Picorocos .
Balanus .
Bálanos .
Pedunculata .
Sessilia .
0.52
 
Birnaviridae .
0.49
 
Bocadillos .
Meriendas .
Picoteo .
Hora de la Merienda .
0.49