serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D01 Compuestos Inorgánicos .
D01.029 Ácidos .
D01.029.260 Ácidos no Carboxílicos .
D01.029.260.700 Ácidos de Fósforo .
D01.029.260.700.675 Ácidos Fosfóricos .
D01.029.260.700.675.374 Fosfatos .
D01.029.260.700.675.374.775 Polifosfatos .
D01.029.260.700.675.374.775.150 Difosfatos .
D01.248 Electrólitos .
D01.248.497 Iones .
D01.248.497.158 Aniones .
D01.248.497.158.730 Fosfatos .
D01.248.497.158.730.650 Polifosfatos .
D01.248.497.158.730.650.200 Difosfatos .
D01.695 Compuestos de Fósforo .
D01.695.625 Ácidos de Fósforo .
D01.695.625.675 Ácidos Fosfóricos .
D01.695.625.675.650 Fosfatos .
D01.695.625.675.650.775 Polifosfatos .
D01.695.625.675.650.775.150 Difosfatos .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.040 Ácido Anhídrido Hidrolasas .
D08.811.277.040.600 Pirofosfatasas .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.400 Glicosiltransferasas .
D08.811.913.400.725 Pentosiltransferasa .
D08.811.913.400.725.100 Adenina Fosforribosiltransferasa .
D08.811.913.400.725.450 Hipoxantina Fosforribosiltransferasa .
D08.811.913.696 Fosfotransferasas .
D08.811.913.696.175 Difosfotransferasas .
D08.811.913.696.175.300 GTP Pirofosfoquinasa .
D08.811.913.696.175.650 Ribosa-Fosfato Pirofosfoquinasa .
D08.811.913.696.175.825 Tiamina Pirofosfoquinasa .
D08.811.913.696.445 Nucleotidiltransferasas .
D08.811.913.696.445.600 Nicotinamida-Nucleótido Adenililtransferasa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.157 Proteínas Portadoras .
D12.776.157.687 Proteínas de Unión a Poli-ADP-Ribosa .
D12.776.157.687.499 Nicotinamida-Nucleótido Adenililtransferasa .
D12.776.660 Proteínas Nucleares .
D12.776.660.720 Proteínas de Unión a Poli-ADP-Ribosa .
D12.776.660.720.499 Nicotinamida-Nucleótido Adenililtransferasa .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Difosfotransferasas .
Pirofosfoquinasas .
Pirofosfotransferasas .
1.00
 
GTP Pirofosfoquinasa .
Factor Estricto .
ATP-Guanosina Fosfato Pirofosfotransferasa .
0.83
 
Tiamina Pirofosfoquinasa .
0.78
 
Ribosa-Fosfato Pirofosfoquinasa .
Fosforribosil Pirofosfato Sintetasa .
FRPF Sintetasa .
0.71
 
Pirofosfatasas .
0.68
 
Difosfatos .
Bifosfatos .
Bisfosfatos .
Pirofosfatos .
0.63
 
Hipoxantina Fosforribosiltransferasa .
Hipoxantina-Guanina Fosforribosiltransferasa .
IMP Pirofosforilasa .
Guanina Fosforribosiltransferasa .
HFRT 5454 .
0.58
 
Adenina Fosforribosiltransferasa .
AMP Pirofosforilasa .
Transfosforribosidasa .
0.58
 
Nicotinamida-Nucleótido Adenililtransferasa .
NAD Pirofosforilasa .
Nicotinamida Mononucleótido Adeniltransferasa .
NMN Adenililtransferasa .
0.57