serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.092 Aminas .
D02.092.831 Propilaminas .
D02.092.831.690 Prometazina .
D02.886 Compuestos de Azufre .
D02.886.369 Fenotiazinas .
D02.886.369.029 Acepromazina .
D02.886.369.198 Clorpromazina .
D02.886.369.661 Promazina .
D02.886.369.670 Prometazina .
D02.886.369.918 Triflupromazina .
D02.886.369.939 Trimeprazina .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.300 Compuestos Heterocíclicos con 3 Anillos .
D03.633.300.741 Fenotiazinas .
D03.633.300.741.029 Acepromazina .
D03.633.300.741.198 Clorpromazina .
D03.633.300.741.661 Promazina .
D03.633.300.741.670 Prometazina .
D03.633.300.741.918 Triflupromazina .
D03.633.300.741.939 Trimeprazina .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Promazina .
Promacina .
1.00
 
Prometazina .
Fenergan .
Proazamina .
0.66
 
Acepromazina .
Acepromacina .
Acetopromacina .
Acetopromazina .
Acetilpromacina .
Acetilpromazina .
Acetacina .
Acetazina .
0.65
 
Clorpromazina .
Clorpromacina .
0.60
 
Trimeprazina .
Alimemazina .
Isobutrazina .
Metilpromazina .
Trimepracina .
0.59
 
Triflupromazina .
Fluopromazina .
0.58