serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.033 Alcoholes .
D02.033.100 Amino Alcoholes .
D02.033.100.624 Propanolaminas .
D02.033.100.624.698 Fenoxipropanolaminas .
D02.033.100.624.698.711 Propranolol .
D02.033.455 Glicoles .
D02.033.455.706 Glicoles de Propileno .
D02.033.755 Propanoles .
D02.033.755.600 1-Propanol .
D02.033.755.624 Propanolaminas .
D02.033.755.624.698 Fenoxipropanolaminas .
D02.033.755.624.698.711 Propranolol .
D02.065 Amidas .
D02.065.199 Anilidas .
D02.065.199.789 Propanil .
D02.092 Aminas .
D02.092.063 Amino Alcoholes .
D02.092.063.624 Propanolaminas .
D02.092.063.624.698 Fenoxipropanolaminas .
D02.092.063.624.698.711 Propranolol .
D02.092.146 Compuestos de Anilina .
D02.092.146.113 Anilidas .
D02.092.146.113.789 Propanil .
D02.241 Ácidos Carboxílicos .
D02.241.081 Ácidos Acíclicos .
D02.241.081.751 Propionatos .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.326 Hidrocarburos Acíclicos .
D02.455.326.146 Alcanos .
D02.455.326.146.800 Propano .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.454 Yodobencenos .
D02.455.426.559.389.454.950 Tiropanoato .
D02.455.426.559.847 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos .
D02.455.426.559.847.638 Naftalenos .
D02.455.426.559.847.638.945 Propranolol .
D02.455.526 Hidrocarburos Halogenados .
D02.455.526.581 Hidrocarburos Yodados .
D02.455.526.581.496 Yodobencenos .
D02.455.526.581.496.950 Tiropanoato .
D02.540 Lactonas .
D02.540.600 Propiolactona .
D04 Compuestos Policíclicos .
D04.615 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos .
D04.615.638 Naftalenos .
D04.615.638.945 Propranolol .
D10 Lípidos .
D10.251 Ácidos Grasos .
D10.251.400 Ácidos Grasos Volátiles .
D10.251.400.706 Propionatos .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Propionatos .
Ácidos Propanoicos .
Ácidos Propiónicos .
Propanoatos .
1.00
 
Propano .
0.77
 
1-Propanol .
Alcohol Propílico .
Propanol .
n-Propanol .
0.71
 
Propanoles .
Alcoholes Propilos .
0.64
 
Tiropanoato .
Tiropanoato Sódico .
0.63
 
Propranolol .
Propanolol .
Dexpropanolol .
0.62
 
Propiolactona .
betapropiolactona .
Propanolida .
0.62
 
Propanil .
0.62
 
Propanolaminas .
Aminopropanoles .
0.56
 
Glicoles de Propileno .
Propanodioles .
Propanedioles .
0.55