serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D01 Compuestos Inorgánicos .
D01.248 Electrólitos .
D01.248.497 Iones .
D01.248.497.158 Aniones .
D01.248.497.158.685 Óxidos .
D01.248.497.158.685.750 Peróxidos .
D01.248.497.158.685.750.744 Endoperóxidos de Prostaglandina .
D01.248.497.158.685.750.744.650 Prostaglandinas H .
D01.248.497.158.685.750.744.650.500 Prostaglandina H2 .
D01.339 Radicales Libres .
D01.339.431 Especies Reactivas de Oxígeno .
D01.339.431.374 Peróxidos .
D01.339.431.374.744 Endoperóxidos de Prostaglandina .
D01.339.431.374.744.650 Prostaglandinas H .
D01.339.431.374.744.650.500 Prostaglandina H2 .
D01.650 Compuestos de Oxígeno .
D01.650.550 Óxidos .
D01.650.550.750 Peróxidos .
D01.650.550.750.700 Endoperóxidos de Prostaglandina .
D01.650.550.750.700.650 Prostaglandinas H .
D01.650.550.750.700.650.500 Prostaglandina H2 .
D02 Compuestos Orgánicos .
D02.389 Radicales Libres .
D02.389.338 Peróxidos .
D02.389.338.638 Endoperóxidos de Prostaglandina .
D02.389.338.638.650 Prostaglandinas H .
D02.389.338.638.650.500 Prostaglandina H2 .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.399 Isomerasas .
D08.811.399.475 Oxidorreductasas Intramoleculares .
D08.811.399.475.600 Prostaglandina-E Sintasas .
D10 Lípidos .
D10.251 Ácidos Grasos .
D10.251.355 Ácidos Grasos Insaturados .
D10.251.355.255 Eicosanoides .
D10.251.355.255.550 Prostaglandinas .
D10.251.355.255.550.025 Endoperóxidos de Prostaglandina .
D10.251.355.255.550.025.650 Prostaglandinas H .
D10.251.355.255.550.025.650.500 Prostaglandina H2 .
D10.251.355.255.550.250 Prostaglandinas E .
D10.251.355.255.550.250.200 Dinoprostona .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.543 Proteínas de la Membrana .
D12.776.543.750 Receptores de Superficie Celular .
D12.776.543.750.695 Receptores Acoplados a Proteínas G .
D12.776.543.750.695.200 Receptores Eicosanoides .
D12.776.543.750.695.200.700 Receptores de Prostaglandina .
D12.776.543.750.695.200.700.800 Receptores de Tromboxano A2 y Prostaglandina H2 .
D12.776.543.750.695.200.800 Receptores de Tromboxanos .
D12.776.543.750.695.200.800.500 Receptores de Tromboxano A2 y Prostaglandina H2 .
D23 Factores Biológicos .
D23.469 Mediadores de Inflamación .
D23.469.050 Autacoides .
D23.469.050.175 Eicosanoides .
D23.469.050.175.725 Prostaglandinas .
D23.469.050.175.725.025 Endoperóxidos de Prostaglandina .
D23.469.050.175.725.025.650 Prostaglandinas H .
D23.469.050.175.725.025.650.500 Prostaglandina H2 .
D23.469.050.175.725.250 Prostaglandinas E .
D23.469.050.175.725.250.200 Dinoprostona .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Prostaglandina-E Sintasas .
Endoperóxido Isomerasa .
Isomerasa PGE2 .
PGE2 Isomerasa .
PGE2 Sintasa .
PGE2 E-Isomerasa .
Prostaglandina E Isomerasa .
Prostaglandina E Sintasa .
Prostaglandina E Sintasa 1 .
Prostaglandina E Sintasa 2 .
Prostaglandina E 2 Sintasa .
Prostaglandina E Sintasa 3 .
Prostaglandina E 3 Sintasa .
Prostaglandina E Sintasa-1 .
Prostaglandina E Sintasas .
Prostaglandina E2 Sintasa .
Prostaglandina E2 Sintasa Citosólica .
Prostaglandina Endoperóxido E Isomerasa .
Prostaglandina H2 E-Isomerasa .
Prostaglandina H2-Prostaglandina E2 Isomerasa .
Prostaglandina R2 E-Isomerasa .
Prostaglandina-E Sintasa .
Proteína PTGES2 .
Proteína PTGES3 .
Sintasa PGE2 .
1.00
 
Prostaglandina H2 .
PGH2 25888 .
0.80
 
Dinoprostona .
PGE2 13202 .
PGE2 alfa .
Prostaglandina E2 .
Prostaglandina E2 alfa .
0.80
 
Prostaglandinas .
0.71
 
Receptores de Tromboxano A2 y Prostaglandina H2 .
Receptor de Prostaglandina H2 .
Receptores de Prostaglandina H2 .
Receptores de Tromboxano A2 .
Receptores TXA2-PGH2 .
Receptores de Prostaglandina H2 y Tromboxano A2 .
0.66