serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A08 Sistema Nervioso .
A08.612 Vías Nerviosas .
A10 Tejidos .
A10.755 Tejido Nervioso .
C04 Neoplasias .
C04.557 Neoplasias por Tipo Histológico .
C04.557.580 Neoplasias de Tejido Nervioso .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.124 Proteínas Sanguíneas .
D12.776.124.125 Factores de Coagulación Sanguínea .
D12.776.124.125.900 Tromboplastina .
D12.776.157 Proteínas Portadoras .
D12.776.157.125 Proteínas de Unión al Calcio .
D12.776.157.125.750 Proteínas S100 .
D12.776.631 Proteínas del Tejido Nervioso .
D12.776.631.655 Proteínas S100 .
D23 Factores Biológicos .
D23.119 Factores de Coagulación Sanguínea .
D23.119.965 Tromboplastina .
E07 Equipos y Suministros .
E07.206 Medios de Cultivo .
E07.206.627 Andamios del Tejido .
E07.695 Prótesis e Implantes .
E07.695.825 Andamios del Tejido .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Proteínas del Tejido Nervioso .
0.85
6981487
 
Tejido Nervioso .
0.75
393210
 
Proteínas S100 .
Antígeno S 100 .
Proteína S 100 del Tejido Nervioso .
Familia de Proteínas S100 .
0.67
1111167
 
Neoplasias de Tejido Nervioso .
Tumores de Tejido Nervioso .
Neoplasmas de Tejido Nervioso .
0.65
15960
 
Tejidos .
0.48
280
 
Tromboplastina .
Factor III .
Factor del Tejido .
Tromboplastina de Tejido .
Factor III de Coagulación .
Antígenos CD142 .
0.47
438681
 
Vías Nerviosas .
Interconexiones Nerviosas .
Interconexiones Neurales .
Tractos Nerviosos .
Vías Neurales .
0.46
5543140
 
Andamios del Tejido .
0.45
4315047