serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D10 Lpidos .
D10.532 Lipoprotenas .
D10.532.160 Transportador de Casete de Unin a ATP, Subfamilia G, Miembro 8 .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.644 Pptidos .
D12.644.360 Pptidos y Protenas de Sealizacin Intracelular .
D12.644.360.024 Protenas Adaptadoras Transductoras de Seales .
D12.644.360.024.131 Protenas Adaptadoras de Sealizacin CARD .
D12.644.360.024.131.500 Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
D12.644.360.024.313 Protenas Adaptadoras de Sealizacin NOD .
D12.644.360.024.313.500 Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
D12.644.360.075 Protenas Reguladoras de la Apoptosis .
D12.644.360.075.358 Protenas Adaptadoras de Sealizacin CARD .
D12.644.360.075.358.500 Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
D12.644.360.539 Protenas NLR .
D12.644.360.539.500 Protenas Adaptadoras de Sealizacin NOD .
D12.644.360.539.500.500 Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
D12.776 Protenas .
D12.776.124 Protenas Sanguneas .
D12.776.124.117 beta 2 Glicoprotena I .
D12.776.157 Protenas Portadoras .
D12.776.157.057 Protenas Adaptadoras Transductoras de Seales .
D12.776.157.057.006 Protenas Adaptadoras de Sealizacin CARD .
D12.776.157.057.006.500 Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
D12.776.157.057.078 Protenas Adaptadoras de Sealizacin NOD .
D12.776.157.057.078.500 Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
D12.776.157.530 Protenas de Transporte de Membrana .
D12.776.157.530.100 Transportadores de Casetes de Unin a ATP .
D12.776.157.530.100.228 Transportador de Casetes de Unin a ATP, Subfamilia G .
D12.776.157.530.100.228.875 Transportador de Casete de Unin a ATP, Subfamilia G, Miembro 8 .
D12.776.260 Protenas de Unin al ADN .
D12.776.260.103 Factores de Transcripcin con Motivo Hlice-Asa-Hlice Bsico .
D12.776.260.103.798 Factor de Transcripcin 2 de los Oligodendrocitos .
D12.776.395 Glicoprotenas .
D12.776.395.195 beta 2 Glicoprotena I .
D12.776.395.550 Glicoprotenas de Membrana .
D12.776.395.550.020 Transportadores de Casetes de Unin a ATP .
D12.776.395.550.020.457 Transportador de Casetes de Unin a ATP, Subfamilia G .
D12.776.395.550.020.457.875 Transportador de Casete de Unin a ATP, Subfamilia G, Miembro 8 .
D12.776.476 Pptidos y Protenas de Sealizacin Intracelular .
D12.776.476.024 Protenas Adaptadoras Transductoras de Seales .
D12.776.476.024.139 Protenas Adaptadoras de Sealizacin CARD .
D12.776.476.024.139.500 Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
D12.776.476.024.391 Protenas Adaptadoras de Sealizacin NOD .
D12.776.476.024.391.500 Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
D12.776.476.075 Protenas Reguladoras de la Apoptosis .
D12.776.476.075.358 Protenas Adaptadoras de Sealizacin CARD .
D12.776.476.075.358.500 Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
D12.776.521 Lipoprotenas .
D12.776.521.212 Transportador de Casete de Unin a ATP, Subfamilia G, Miembro 8 .
D12.776.543 Protenas de la Membrana .
D12.776.543.550 Glicoprotenas de Membrana .
D12.776.543.550.192 Transportadores de Casetes de Unin a ATP .
D12.776.543.550.192.457 Transportador de Casetes de Unin a ATP, Subfamilia G .
D12.776.543.550.192.457.875 Transportador de Casete de Unin a ATP, Subfamilia G, Miembro 8 .
D12.776.543.585 Protenas de Transporte de Membrana .
D12.776.543.585.100 Transportadores de Casetes de Unin a ATP .
D12.776.543.585.100.228 Transportador de Casetes de Unin a ATP, Subfamilia G .
D12.776.543.585.100.228.875 Transportador de Casete de Unin a ATP, Subfamilia G, Miembro 8 .
D12.776.631 Protenas del Tejido Nervioso .
D12.776.631.654 Factor de Transcripcin 2 de los Oligodendrocitos .
D12.776.631.750 Sinapsinas .
D12.776.744 Fosfoprotenas .
D12.776.744.840 Sinapsinas .
D12.776.930 Factores de Transcripcin .
D12.776.930.125 Factores de Transcripcin con Motivo Hlice-Asa-Hlice Bsico .
D12.776.930.125.782 Factor de Transcripcin 2 de los Oligodendrocitos .
D13 cidos Nucleicos, Nucletidos y Nuclesidos .
D13.695 Nucletidos .
D13.695.578 Polinucletidos .
D13.695.578.550 Polirribonucletidos .
D13.695.578.550.650 Poli I .
G04 Fenmenos Fisiolgicos Celulares .
G04.144 Ciclo Celular .
G04.144.220 Divisin Celular .
G04.144.220.220 Divisin del Ncleo Celular .
G04.144.220.220.687 Meiosis .
G04.144.220.220.687.444 Profase Meitica I .
G05 Fenmenos Genticos .
G05.113 Divisin Celular .
G05.113.220 Divisin del Ncleo Celular .
G05.113.220.687 Meiosis .
G05.113.220.687.500 Profase Meitica I .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Factor de Transcripcin 2 de los Oligodendrocitos .
Protena OLIG-2 .
Protena OLIG2 .
0.66
 
Sinapsinas .
Sinapsina I .
Sinapsina II .
Sinapsina III .
Protena I .
Protena II .
0.53
 
Profase Meitica I .
Cigoteno .
Diacinesis .
Diploteno .
Etapa de Cigoteno .
Etapa de Diacinesis .
Etapa de Diploteno .
Etapa de Leptoteno .
Etapa de Zigoteno .
Fase Cigoteno .
Fase Diacinesis .
Fase Diploteno .
Fase Leptoteno .
Fase Zigoteno .
Leptoteno .
Zigoteno .
Profase 1 .
Profase I .
Profase Meitica 1 .
0.40
 
Poli I .
Polinucletidos de Inosina .
cidos Poliinosnicos .
0.38
 
beta 2 Glicoprotena I .
Apolipoprotena H .
beta-2 Glicoprotena I .
beta 2 Glycoprotena I .
beta-2 Glycoprotena I .
0.37
 
Protena Adaptadora de Sealizacin NOD2 .
Protena 2 de Dominio de Oligomerizacin Nucletida .
Protena de Dominio de Oligomerizacin Nucletida 2 .
Protena de Dominio de Oligomerizacin Nucleotdico 2 .
Protena NOD2 Adaptadora de Sealizacin .
0.36
 
Transportador de Casete de Unin a ATP, Subfamilia G, Miembro 8 .
Esterolina-2 .
Miembro 8 de la Subfamilia G de Transportadores de Casetes de Unin a ATP .
Protena ABCG8 .
Protena Esterolina-2 .
Transportadores de Casete de Unin a ATP, Subfamilia G, Miembro 8 .
Transportadores de Casetes de Unin a ATP, Subfamilia G, Miembro 8 .
0.36