serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A08 Sistema Nervioso .
A08.800 Sistema Nervioso Perifrico .
A08.800.800 Nervios Perifricos .
A08.800.800.120 Nervios Craneales .
A08.800.800.120.640 Nervio Olfatorio .
A10 Tejidos .
A10.755 Tejido Nervioso .
C04 Neoplasias .
C04.557 Neoplasias por Tipo Histolgico .
C04.557.580 Neoplasias de Tejido Nervioso .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.776 Protenas .
D12.776.124 Protenas Sanguneas .
D12.776.124.125 Factores de Coagulacin Sangunea .
D12.776.124.125.900 Tromboplastina .
D12.776.157 Protenas Portadoras .
D12.776.157.125 Protenas de Unin al Calcio .
D12.776.157.125.750 Protenas S100 .
D12.776.631 Protenas del Tejido Nervioso .
D12.776.631.655 Protenas S100 .
D12.776.631.750 Sinapsinas .
D12.776.744 Fosfoprotenas .
D12.776.744.840 Sinapsinas .
D23 Factores Biolgicos .
D23.119 Factores de Coagulacin Sangunea .
D23.119.965 Tromboplastina .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Protenas del Tejido Nervioso .
0.81
 
Tejido Nervioso .
0.70
 
Protenas S100 .
Antgeno S 100 .
Protena S 100 del Tejido Nervioso .
Familia de Protenas S100 .
0.64
 
Neoplasias de Tejido Nervioso .
Tumores de Tejido Nervioso .
Neoplasmas de Tejido Nervioso .
0.61
 
Sinapsinas .
Sinapsina I .
Sinapsina II .
Sinapsina III .
Protena I .
Protena II .
0.48
 
Nervio Olfatorio .
Nervio Craneal I .
I Par Craneal .
Par Craneal I .
Primer Par Craneal .
I Nervio Craneal .
Primer Nervio Craneal .
0.45
 
Tejidos .
0.44
 
Tromboplastina .
Factor III .
Factor del Tejido .
Tromboplastina de Tejido .
Factor III de Coagulacin .
Antgenos CD142 .
0.43