serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.532 Proteínas Luminiscentes .
E05 Técnicas de Investigación .
E05.196 Técnicas de Química Analítica .
E05.196.712 Fotometría .
E05.196.712.516 Mediciones Luminiscentes .
G01 Fenómenos Físicos .
G01.358 Fenómenos Magnéticos .
G01.358.500 Fenómenos Electromagnéticos .
G01.358.500.505 Radiación Electromagnética .
G01.358.500.505.650 Luz 6145 .
G01.358.500.505.650.665 Luminiscencia .
G01.590 Fenómenos Ópticos .
G01.590.540 Luz 6145 .
G01.590.540.665 Luminiscencia .
G01.750 Radiación .
G01.750.250 Radiación Electromagnética .
G01.750.250.650 Luz 6145 .
G01.750.250.650.665 Luminiscencia .
G01.750.770 Radiación no Ionizante .
G01.750.770.578 Luz 6145 .
G01.750.770.578.665 Luminiscencia .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Mediciones Luminiscentes .
Medición de Luminiscencia .
Mediciones de Luminiscencia .
Medidas de Luminiscencia .
Luminiscencia Bacteriana .
Quimioluminiscencia .
Mediciones Quimioluminiscentes .
Medición de Quimioluminiscencia .
Mediciones de Quimioluminiscencia .
Medidas de Quimioluminiscencia .
Luz Luminiscente .
Fosforescencia .
Bioluminiscencia .
1.00
 
Luminiscencia .
Luminiscencia Física .
Quimioluminiscencia Física .
0.83
 
/tratamiento farmacológico .
/quimioter .
/quimioterapia .
/quimiotratamiento .
/terapia con drogas .
/tratamiento con drogas .
/tratamiento con fármacos .
/terapia con medicamentos .
/tratamiento con medicamentos .
/terapia medicamentosa .
/tratamiento medicamentoso .
/terapia con medicación .
/tratamiento con medicación .
/tratamiento farmacéutico .
/terapia farmacológica .
/farmacoter .
/farmacoterapia .
/terapia con fármacos .
/terapia con productos farmacéuticos .
/tratamiento con productos farmacéuticos .
0.51
 
Proteínas Luminiscentes .
Proteínas Bioluminiscentes .
Fotoproteínas .
0.49