serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

Z01 Ubicaciones Geogrficas .
Z01.252 Asia 946 .
Z01.252.100 Asia Central .
Z01.252.100.420 Kazajstn .
Z01.252.100.450 Kirguistn .
Z01.252.100.940 Turkmenistn .
Z01.252.100.975 Uzbequistn .
Z01.542 Europa (Continente) .
Z01.542.248 Europa Oriental .
Z01.542.248.540 Moldova .
Z01.542.900 Transcaucasia .
Z01.542.900.099 Armenia .
Z01.542.900.120 Azerbaiyn .
Z01.542.931 U.R.S.S. .
Z01.542.931.099 Armenia .
Z01.542.931.440 Kazajstn .
Z01.542.931.450 Kirguistn .
Z01.542.931.540 Moldova .
Z01.542.931.975 Uzbequistn .
Z01.586 Ubicaciones Geogrficas Histricas .
Z01.586.035 Regiones de la Antigedad .
Z01.586.035.150 Armenia .
Z01.586.200 Comunidad de Estados Independientes .
Z01.586.200.940 Turkmenistn .
Z01.586.950 U.R.S.S. .
Z01.586.950.099 Armenia .
Z01.586.950.440 Kazajstn .
Z01.586.950.450 Kirguistn .
Z01.586.950.540 Moldova .
Z01.586.950.975 Uzbequistn .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Azerbaiyn .
R.S.S. de Azerbaiyn .
R.S.S. de Azerbaijan .
AZERBAILLAN .
0.83
 
Armenia .
R.S.S. de Armenia .
0.58
 
U.R.S.S. .
Unin Sovitica .
Unin de las Repblicas Socialistas Soviticas .
URSS 11156 .
0.55
 
Moldova .
R.S.S. de Moldavia .
0.53
 
Turkmenistn .
Turquimenistan .
R.S.S. de Turquimen .
0.53
 
Kazajstn .
R.S.S. de Kazakh .
0.52
 
Kirguistn .
R.S.S. de Kirghiz .
Kirgizstn .
Repblica de Kirghiz .
KIRGUIZISTAN .
0.51
 
Uzbequistn .
Usbequia .
Usbequistn .
R.S.S. de Usbequia .
R.S.S. de Uzbequia .
Repblica de Uzbekistn .
0.51