serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D05 Sustancias Macromoleculares .
D05.500 Complejos Multiproteicos .
D05.500.299 Lactosa Sintasa .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.464 Ligasas .
D08.811.464.259 Ligasas de Carbono-Nitrógeno .
D08.811.464.259.200 Amida Sintasas .
D08.811.464.259.850 Péptido Sintasas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.664 Oxidorreductasas actuantes sobre Donantes de Grupos CH-NH2 .
D08.811.682.664.500 Aminoácido Oxidorreductasas .
D08.811.682.664.500.772 Óxido Nítrico Sintasa .
D08.811.913 Transferasas .
D08.811.913.050 Aciltransferasas .
D08.811.913.050.368 Citrato (si)-Sintasa .
D08.811.913.050.618 Malato Sintasa .
D08.811.913.400 Glicosiltransferasas .
D08.811.913.400.450 Hexosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.400 Galactosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.400.500 Lactosa Sintasa .
D08.811.913.400.450.460 Glucosiltransferasas .
D08.811.913.400.450.460.200 Quitina Sintasa .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Ligasas .
Sintasas .
Sintetasas .
1.00
 
Amida Sintasas .
AMIDA SINTETASAS .
SINTETASAS DE AMIDA .
0.72
 
Óxido Nítrico Sintasa .
NO Sintasa .
0.67
 
Péptido Sintasas .
Péptido Sintetasas .
0.67
 
Malato Sintasa .
Glioxilato Transacetilasa .
Enzima Condensadora de Malato .
Malato Sintetasa .
0.61
 
Citrato (si)-Sintasa .
Citrato Sintasa .
0.61
 
Lactosa Sintasa .
Lactosa Sintetasa .
0.61
 
Quitina Sintasa .
Quitina-UDP Acetilglucosaminil Transferasa .
trans-N-Acetilglucosaminosilasa .
QUITINA-UDF ACETILGLUCOSAMINIL TRANSFERASA .
0.60