serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B01 Eucariotas .
B01.650 Plantas .
B01.650.940 Viridiplantae .
B01.650.940.800 Streptophyta .
B01.650.940.800.575 Embryophyta .
B01.650.940.800.575.912 Tracheophyta .
B01.650.940.800.575.912.250 Magnoliopsida .
B01.650.940.800.575.912.250.618 Lilianae .
B01.650.940.800.575.912.250.618.050 Alismatales .
B01.650.940.800.575.912.250.618.050.750 Araceae .
B01.650.940.800.575.912.250.618.050.750.500 Pinellia .
B01.650.940.800.575.912.250.618.937 Zingiberales .
B01.650.940.800.575.912.250.618.937.555 Musaceae .
B01.650.940.800.575.912.250.618.937.555.500 Musa 23706 .
B01.650.940.800.575.912.250.859 Rosanae .
B01.650.940.800.575.912.250.859.937 Rosales .
B01.650.940.800.575.912.250.859.937.055 Cannabaceae .
B01.650.940.800.575.912.250.859.937.055.500 Cannabis .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.040 cido Anhdrido Hidrolasas .
D08.811.277.040.013 Protenas AAA .
D08.811.277.040.013.500 ATPasas Asociadas con Actividades Celulares Diversas .
D08.811.277.040.013.500.032 Proteasas ATP-Dependientes .
D08.811.277.040.013.500.032.099 Endopeptidasas ATP-Dependientes .
D08.811.277.040.013.500.032.099.500 Endopeptidasa Clp .
D08.811.277.040.025 Adenosina Trifosfatasas .
D08.811.277.040.025.024 ATPasas Asociadas con Actividades Celulares Diversas .
D08.811.277.040.025.024.032 Proteasas ATP-Dependientes .
D08.811.277.040.025.024.032.099 Endopeptidasas ATP-Dependientes .
D08.811.277.040.025.024.032.099.500 Endopeptidasa Clp .
D08.811.277.656 Pptido Hidrolasas .
D08.811.277.656.149 Proteasas ATP-Dependientes .
D08.811.277.656.149.099 Endopeptidasas ATP-Dependientes .
D08.811.277.656.149.099.500 Endopeptidasa Clp .
D08.811.277.656.300 Endopeptidasas .
D08.811.277.656.300.065 Endopeptidasas ATP-Dependientes .
D08.811.277.656.300.065.500 Endopeptidasa Clp .
D12 Aminocidos, Pptidos y Protenas .
D12.776 Protenas .
D12.776.157 Protenas Portadoras .
D12.776.157.025 Protenas AAA .
D12.776.157.025.750 ATPasas Asociadas con Actividades Celulares Diversas .
D12.776.157.025.750.032 Proteasas ATP-Dependientes .
D12.776.157.025.750.032.099 Endopeptidasas ATP-Dependientes .
D12.776.157.025.750.032.099.500 Endopeptidasa Clp .
D12.776.575 Protenas Mitocondriales .
D12.776.575.374 Endopeptidasa Clp .
D12.776.765 Protenas de Plantas .
D12.776.765.199 Protenas de Cloroplastos .
D12.776.765.199.249 Endopeptidasa Clp .
E02 Teraputica .
E02.056 Balneologa .
E02.056.110 Baos .
E02.056.902 Bao de Vapor .
E02.190 Terapias Complementarias .
E02.190.525 Terapias Mente-Cuerpo .
E02.190.525.890 Tai Ji .
E02.565 Hipertermia Inducida .
E02.565.640 Bao de Vapor .
E02.779 Modalidades de Fisioterapia .
E02.779.474 Tcnicas de Ejercicio con Movimientos .
E02.779.474.913 Tai Ji .
E07 Equipos y Suministros .
E07.108 Aparatos Sanitarios .
I03 Actividades Humanas .
I03.450 Actividades Recreativas .
I03.450.642 Recreacin .
I03.450.642.845 Deportes .
I03.450.642.845.560 Artes Marciales .
I03.450.642.845.560.500 Tai Ji .
I03.450.642.922 Bao de Sol .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.021 Abastecimiento de Agua .
SP4.021.212 Distribucin de Agua .
SP4.021.212.198 Instalaciones Sanitarias .
SP4.021.212.198.919 Plomera (Salud Ambiental) .
SP4.021.212.198.919.890 Aparatos Sanitarios .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Baos .
0.50
 
Endopeptidasa Clp .
Endoproteasa Ti ATP-Dependiente .
Proteasa Ti .
Desplegasa AAA(+) Clpx .
Peptidasa Caseinoltica B .
Protena Homloga de la Peptidasa Caseinoltica B .
Chaperona ClpB .
Homlogo de ClpB .
Chaperona ClpX .
Chaperona Hsp78 .
Chaperonina de la ATPasa AAA Mitocondrial .
0.45
 
Musa 23706 .
Pltano .
Banana .
Bananero .
0.40
 
Pinellia .
Ban Xia .
Banha .
Rhizoma Pinelliae .
0.40
 
Aparatos Sanitarios .
Baeras .
Bidet .
Inodoros .
Aparato Sanitario .
Duchas .
Equipamiento de Bao .
Lavamanos .
Orinal .
Orinales .
Urinarios .
Cubrealas .
0.39
 
Cannabis .
Hachs .
Mariguana .
Marihuana .
Marijuana .
Bangue .
Ganga .
Caamo .
0.39
 
Tai Ji .
T'ai Chi .
Tai Chi .
Tai Ji Quan .
Tai-i .
Taiji .
Taijiquan .
0.37
 
Bao de Vapor .
Bao Finlands .
Bao Turco .
Baos Finlandeses .
Sauna .
Sauna Filandesa .
Cabina de Sudoracin .
0.36
 
Bao de Sol .
Bronceo .
Bronceado (Proceso) .
Bronceamiento .
0.36