serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

C19 Enfermedades del Sistema Endocrino .
C19.874 Enfermedades de la Tiroides .
C19.874.397 Hipertiroidismo .
C19.874.397.685 Tirotoxicosis .
C19.874.397.685.905 Crisis Tiroidea .
D02 Compuestos Orgánicos .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.097 Bencenosulfonatos .
D02.455.426.559.389.097.175 Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
D02.455.426.559.389.657 Fenoles .
D02.455.426.559.389.657.166 Catecoles .
D02.455.426.559.389.657.166.210 Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
D02.886 Compuestos de Azufre .
D02.886.645 Ácidos Sulfurados .
D02.886.645.600 Ácidos Sulfónicos .
D02.886.645.600.080 Ácidos Arilsulfónicos .
D02.886.645.600.080.050 Arilsulfonatos .
D02.886.645.600.080.050.100 Bencenosulfonatos .
D02.886.645.600.080.050.100.150 Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
F01 Conducta y Mecanismos de Conducta .
F01.914 Templanza .
G16 Fenómenos Biológicos .
G16.500 Fenómenos Ecológicos y Ambientales .
G16.500.175 Procesos Climáticos .
G16.500.175.500 Tormentas Ciclónicas .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.001 Salud .
SP4.001.037 Desastres .
SP4.001.037.403 Desastres Naturales .
SP4.001.037.403.524 Desastre Meteorológico .
SP4.001.037.403.524.280 Tormentas .
SP4.001.037.403.524.285 Tormentas Ciclónicas .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.117 Climatología .
SP4.011.117.383 Conceptos Meteorológicos .
SP4.011.117.383.492 Tormentas Ciclónicas .
SP4.011.117.383.534 Tormentas .
SP8 Desastres .
SP8.473 Riesgo .
SP8.473.654 Amenazas .
SP8.473.654.587 Meteorología .
SP8.473.654.587.462 Tormentas Ciclónicas .
SP8.473.654.587.632 Tormentas .
SP8.473.654.622 Oceanografía .
SP8.473.654.622.672 Marea .
SP8.473.654.622.672.578 Marea de Tempestad .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Crisis Tiroidea .
Tormenta Tiroidea .
Tempestad Tiroidea .
Crisis Tirotóxica .
Tormenta Tirotóxica .
Tempestad Tirotóxica .
0.85
29770
 
Tormentas .
Tempestades .
Borrascas .
0.63
 
Tormentas Ciclónicas .
Ciclón .
Ciclones .
Huracán .
Huracanes .
Tormenta Tropical .
Tempestad Tropical .
Tempestades Tropicales .
Tormentas Tropicales .
Tifón .
Tifones .
Huracanes (Desastres) .
Huracanes (Salud Ambiental) .
Huracanes [Salud ambiental] .
0.58
1121511
 
Marea de Tempestad .
Mareas de Tempestad .
Marea de Tormenta .
Mareas de Tormenta .
Oleaje de Borrasca .
Olas de Tormenta .
0.49
00
 
Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
Tiron .
Sal Disódica de 1,2-Ácido Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
0.47
0270
 
Templanza .
Sobriedad .
Temperancia .
Moderación .
0.44
182462