serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A11 Células .
A11.436 Células Epiteliales .
A11.436.911 Células Epiteliales Tiroideas .
D02 Compuestos Orgánicos .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.097 Bencenosulfonatos .
D02.455.426.559.389.097.175 Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
D02.455.426.559.389.657 Fenoles .
D02.455.426.559.389.657.166 Catecoles .
D02.455.426.559.389.657.166.210 Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
D02.886 Compuestos de Azufre .
D02.886.645 Ácidos Sulfurados .
D02.886.645.600 Ácidos Sulfónicos .
D02.886.645.600.080 Ácidos Arilsulfónicos .
D02.886.645.600.080.050 Arilsulfonatos .
D02.886.645.600.080.050.100 Bencenosulfonatos .
D02.886.645.600.080.050.100.150 Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
D04 Compuestos Policíclicos .
D04.345 Compuestos Macrocíclicos .
D04.345.566 Péptidos Cíclicos .
D04.345.566.850 Tirotricina .
D04.345.566.850.920 Tirocidina .
D06 Hormonas, Sustitutos de Hormonas y Antagonistas de Hormonas .
D06.472 Hormonas .
D06.472.931 Hormonas Tiroideas .
D06.472.931.103 Dextrotiroxina .
D06.472.931.740 Tironinas .
D06.472.931.812 Tiroxina .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.690 Oxigenasas .
D08.811.682.690.708 Oxigenasas de Función Mixta .
D08.811.682.690.708.125 Catecol Oxidasa .
D08.811.682.690.708.125.500 Monofenol Monooxigenasa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.125 Aminoácidos .
D12.125.072 Aminoácidos Cíclicos .
D12.125.072.050 Aminoácidos Aromáticos .
D12.125.072.050.342 Dextrotiroxina .
D12.125.072.050.767 Tiroxina .
D12.125.072.050.767.741 Tironinas .
D12.125.072.050.875 Tirosina .
D12.644 Péptidos .
D12.644.641 Péptidos Cíclicos .
D12.644.641.850 Tirotricina .
D12.644.641.850.920 Tirocidina .
D12.776 Proteínas .
D12.776.624 Proteínas de Neoplasias .
D12.776.624.664 Proteínas Oncogénicas .
D12.776.624.664.700 Proteínas Proto-Oncogénicas .
D12.776.624.664.700.830 Receptores de Hormona Tiroidea .
D12.776.826 Receptores Citoplasmáticos y Nucleares .
D12.776.826.850 Receptores de Hormona Tiroidea .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Tiroxina .
Levotiroxina .
Tiroxina-L .
Hormona Tiroidea T4 .
L-3,5,3',5'-TETRAYODOTIRONINA .
LEVOTIROXINA SODICA .
1.00
42632265
 
Dextrotiroxina .
D-Tiroxina .
Sodio Dextrotiroxina .
0.58
0183
 
Sal Disódica del Ácido 1,2-Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
Tiron .
Sal Disódica de 1,2-Ácido Dihidroxibenceno-3,5-Disulfónico .
0.55
0270
 
Tirosina .
0.52
6939313
 
Receptores de Hormona Tiroidea .
Receptores de Diyodotirosina .
Receptores de Tiroxina .
Receptores de Triyodotironina .
Receptores de T3 .
Receptores de T4 .
RT BETA .
RT ALFA .
0.51
263982
 
Tironinas .
0.49
4680
 
Monofenol Monooxigenasa .
Dopa Oxidasa .
Fenoloxidasa .
Tirosinasa .
0.48
316223
 
Células Epiteliales Tiroideas .
Tirocito .
Tirocitos .
Células Foliculares Tiroideas .
0.46
437
 
Tirocidina .
0.46
086