serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D01 Compuestos Inorgánicos .
D01.029 Ácidos .
D01.029.260 Ácidos no Carboxílicos .
D01.029.260.700 Ácidos de Fósforo .
D01.029.260.700.675 Ácidos Fosfóricos .
D01.029.260.700.675.374 Fosfatos .
D01.248 Electrólitos .
D01.248.497 Iones .
D01.248.497.158 Aniones .
D01.248.497.158.730 Fosfatos .
D01.695 Compuestos de Fósforo .
D01.695.625 Ácidos de Fósforo .
D01.695.625.675 Ácidos Fosfóricos .
D01.695.625.675.650 Fosfatos .
D02 Compuestos Orgánicos .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.657 Fenoles .
D02.455.426.559.389.657.239 Cresoles .
D02.455.426.559.389.657.239.900 Tritolilfosfatos .
D02.705 Compuestos Organofosforados .
D02.705.400 Organofosfatos .
D02.705.400.875 Tritolilfosfatos .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.650 Monoéster Fosfórico Hidrolasas .
D08.811.277.352.650.620 Fosfatidato Fosfatasa .
D08.811.520 Liasas .
D08.811.520.232 Liasas de Carbono-Nitrógeno .
D08.811.520.232.400 Amoníaco-Liasas .
D08.811.520.232.400.850 Treonina Deshidratasa .
D10 Lípidos .
D10.570 Lípidos de la Membrana .
D10.570.755 Fosfolípidos .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.125 Aminoácidos .
D12.125.142 Aminoácidos Esenciales .
D12.125.142.815 Treonina .
D12.125.142.815.500 Fosfotreonina .
D12.125.154 Aminoácidos Neutros .
D12.125.154.900 Treonina .
D12.125.154.900.500 Fosfotreonina .
D12.125.740 Ácidos Fosfoaminos .
D12.125.740.725 Fosfotreonina .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.097 Química .
SP4.011.097.039 Compuestos Químicos .
SP4.011.097.039.769 Fosfatos .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Fosfotreonina .
Treonina Fosfato .
1.00
 
Treonina .
0.72
 
Fosfatos .
Fosfatos Inorgánicos .
0.61
 
Fosfatidato Fosfatasa .
Fosfatidato Fosfohidrolasa .
0.54
 
Treonina Deshidratasa .
Treonina Desaminasa .
Treonina Deshidrasa .
0.53
 
Fosfolípidos .
Fosfatidos .
0.51
 
Monoéster Fosfórico Hidrolasas .
Fosfatasas .
Fosfomonoesterasas .
Fosfohidrolasas .
Hidrolasas Monoéster Fosfóricas .
0.51
 
Tritolilfosfatos .
Tricresil Fosfatos .
0.50