serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A02 Sistema Musculoesquelético .
A02.835 Esqueleto .
A02.835.232 Huesos .
A02.835.232.834 Columna Vertebral .
A02.835.232.834.151 Vértebras Cervicales .
A02.835.232.834.151.383 Vértebra Cervical Axis .
B01 Eucariotas .
B01.050 Animales .
B01.050.150 Cordados .
B01.050.150.900 Vertebrados .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.244 Citocromos .
D08.244.286 Grupo Citocromo c .
D08.244.286.300 Citocromos c2 .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.124 Proteínas Sanguíneas .
D12.776.124.125 Factores de Coagulación Sanguínea .
D12.776.124.125.300 Factor V .
D12.776.124.125.300.300 Factor Va .
D12.776.124.486 Inmunoproteínas .
D12.776.124.486.274 Proteínas del Sistema Complemento .
D12.776.124.486.274.150 Complemento C2 .
D12.776.422 Hemoproteínas .
D12.776.422.220 Citocromos .
D12.776.422.220.286 Grupo Citocromo c .
D12.776.422.220.286.300 Citocromos c2 .
D23 Factores Biológicos .
D23.119 Factores de Coagulación Sanguínea .
D23.119.300 Factor V .
D23.119.300.300 Factor Va .
G02 Fenómenos Químicos .
G02.111 Fenómenos Bioquímicos .
G02.111.570 Estructura Molecular .
G02.111.570.820 Conformación Molecular .
G02.111.570.820.709 Conformación Proteica .
G02.111.570.820.709.275 Elementos Estructurales de las Proteínas .
G02.111.570.820.709.275.750 Dominios Proteicos .
G02.111.570.820.709.275.750.125 Dominios C2 .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Vértebra Cervical Axis .
Epistrofeo .
Vértebra C2 .
Vértebra Áxis .
Os Odontoideum .
Axis 1066 .
0.59
491720
 
Factor Va .
Factor V Activado .
Factor Va de Coagulación .
Factor 5A .
Factor Cinco A .
0.45
3572
 
Dominios C2 .
Dominio C2 .
Dominio C2 de Tipo Tensina .
0.37
04
 
Citocromos c2 .
Citocromo c2 .
0.36
0187
 
Complemento C2 .
Complemento 2 .
0.35
51083
 
Columna Vertebral .
Columna Espinal .
Vértebras .
Espina Dorsal .
Espina .
0.32
100321203
 
Vertebrados .
0.30
659573