serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A02 Sistema Musculoesquelético .
A02.835 Esqueleto .
A02.835.232 Huesos .
A02.835.232.834 Columna Vertebral .
A02.835.232.834.151 Vértebras Cervicales .
A02.835.232.834.519 Vértebras Lumbares .
A02.835.232.834.892 Vértebras Torácicas .
A07 Sistema Cardiovascular .
A07.231 Vasos Sanguíneos .
A07.231.114 Arterias .
A07.231.114.955 Arteria Vertebral .
B01 Eucariotas .
B01.050 Animales .
B01.050.150 Cordados .
B01.050.150.900 Vertebrados .
C26 Heridas y Lesiones .
C26.117 Traumatismos de la Espalda .
C26.117.500 Traumatismos Vertebrales .
C26.117.500.500 Fracturas de la Columna Vertebral .
C26.404 Fracturas Óseas .
C26.404.812 Fracturas de la Columna Vertebral .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.124 Proteínas Sanguíneas .
D12.776.124.125 Factores de Coagulación Sanguínea .
D12.776.124.125.300 Factor V .
D12.776.124.125.300.300 Factor Va .
D23 Factores Biológicos .
D23.119 Factores de Coagulación Sanguínea .
D23.119.300 Factor V .
D23.119.300.300 Factor Va .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Factor Va .
Factor V Activado .
Factor Va de Coagulación .
Factor 5A .
Factor Cinco A .
0.55
3572
 
Columna Vertebral .
Columna Espinal .
Vértebras .
Espina Dorsal .
Espina .
0.44
100321203
 
Vertebrados .
0.36
659573
 
Arteria Vertebral .
0.32
 
Vértebras Torácicas .
Vértebra Dorsal .
Vértebra Torácica .
Vértebras Dorsales .
0.32
19918108
 
Vértebras Cervicales .
0.32
51530492
 
Vértebras Lumbares .
0.30
49945014
 
Fracturas de la Columna Vertebral .
Fracturas Raquídeas .
Fracturas Vertebrales .
Fracturas Espinales .
0.30
25512283