serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A02 Sistema Musculoesquelético .
A02.835 Esqueleto .
A02.835.232 Huesos .
A02.835.232.834 Columna Vertebral .
A02.835.232.834.151 Vértebras Cervicales .
A02.835.232.834.151.383 Vértebra Cervical Axis .
A02.835.232.834.151.500 Atlas Cervical .
A07 Sistema Cardiovascular .
A07.231 Vasos Sanguíneos .
A07.231.114 Arterias .
A07.231.114.955 Arteria Vertebral .
B01 Eucariotas .
B01.050 Animales .
B01.050.150 Cordados .
B01.050.150.200 Cordados no Vertebrados .
B01.050.150.900 Vertebrados .
B01.050.500 Invertebrados .
B01.050.500.272 Cordados no Vertebrados .
B04 Virus .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.107 Microbiología .
SP4.011.107.263 Virología .
SP4.011.107.263.010 Virus .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Vertebrados .
1.00
 
Columna Vertebral .
Columna Espinal .
Vértebras .
Espina Dorsal .
Espina .
0.87
 
Virus .
Virus Animal .
Virus de los Vertebrados .
Virus de Vertebrados .
Zoofagineas .
0.79
 
Cordados no Vertebrados .
Chordata no vertebrados .
Cordados no-Vertebrados .
0.70
 
Arteria Vertebral .
0.69
 
Atlas Cervical .
Atlas (Hueso) .
Vértebra C1 .
Anomalía de Kimmerle .
Foramen Arqueado .
Ponticulus Posticus .
0.67
 
Vértebra Cervical Axis .
Epistrofeo .
Vértebra C2 .
Vértebra Áxis .
Os Odontoideum .
Axis 1066 .
0.67