serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D01 Compuestos Inorgánicos .
D01.475 Compuestos de Yodo .
D01.475.557 Yodóforos .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.810 Quinolinas .
D03.633.100.810.350 Hidroxiquinolinas .
D03.633.100.810.350.625 Oxiquinolina .
D03.633.100.810.350.625.250 Cloroquinolinoles .
D03.633.100.810.350.625.400 Clioquinol .
D03.633.100.810.350.625.420 Yodoquinol .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.732 Peroxidasas .
D08.811.682.732.525 Yoduro Peroxidasa .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Clioquinol .
Cloroyodoquina .
Yodoclorhidroxiquina .
Yodocloroxiquinolina .
1.00
 
Yodoquinol .
Diyodohidroxiquina .
Diodoxiquinolina .
0.59
 
Oxiquinolina .
Oxina .
Oxiquinol .
8-Quinolinol .
8-HIDROXIQUINOLINA .
0.54
 
Hidroxiquinolinas .
Quinolinoles .
0.53
 
Yodóforos .
0.48
 
Cloroquinolinoles .
0.44
 
Yoduro Peroxidasa .
Yodinasa .
Yodotirosina Deyodasa .
Tiroides Peroxidasa .
Yodotironina 5'-Deyodinasa .
Yodotironina Deyodinasa .
Tiroxina 5'-Deyodinasa .
Tiroxina 5'-Monodeyodinasa .
0.44