serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.450 Glicósido Hidrolasas .
D08.811.277.450.483 Hexosaminidasas .
D08.811.277.450.483.180 beta-N-Acetilhexosaminidasas .
D08.811.277.450.483.180.750 Hexosaminidasa A .
D08.811.277.450.483.180.750.500 Cadena alfa de beta-Hexosaminidasa .
D08.811.277.450.483.180.750.750 Cadena beta de beta-Hexosaminidasa .
D08.811.277.450.483.180.875 Hexosaminidasa B .
D08.811.277.450.483.180.875.500 Cadena beta de beta-Hexosaminidasa .
D09 Carbohidratos .
D09.698 Polisacáridos .
D09.698.373 Glicosaminoglicanos .
D09.698.373.200 Condroitín .
D09.698.373.200.380 Dermatán Sulfato .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
beta-N-Acetilhexosaminidasas .
beta-N-Acetilhexosaminidasa .
betahexosaminidasa .
ISOENZIMAS DE HEXOSAMINIDASAS .
ISOZIMAS DE HEXOSAMINIDASAS .
1.00
 
Cadena beta de beta-Hexosaminidasa .
0.68
 
Hexosaminidasas .
Hexosaminidasa .
Galactosaminidasas .
Glucosaminidasa .
Galactosaminidasa .
0.65
 
Cadena alfa de beta-Hexosaminidasa .
0.60
 
Hexosaminidasa B .
Hex B .
0.58
 
Hexosaminidasa A .
Hex A .
0.58
 
Dermatán Sulfato .
betaheparina .
Sulfato B de Condroitín .
Condroitín Sulfato B .
Sulfato de Dermatán .
0.51