serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D01 Compuestos Inorgánicos .
D01.625 Compuestos de Nitrógeno .
D01.625.062 Compuestos de Amonio .
D01.625.062.437 Hidroxilamina .
D02 Compuestos Orgánicos .
D02.033 Alcoholes .
D02.033.100 Amino Alcoholes .
D02.033.100.624 Propanolaminas .
D02.033.100.624.706 Fenilpropanolamina .
D02.033.100.624.706.400 p-Hidroxinorefedrina .
D02.033.755 Propanoles .
D02.033.755.624 Propanolaminas .
D02.033.755.624.706 Fenilpropanolamina .
D02.033.755.624.706.400 p-Hidroxinorefedrina .
D02.092 Aminas .
D02.092.063 Amino Alcoholes .
D02.092.063.624 Propanolaminas .
D02.092.063.624.706 Fenilpropanolamina .
D02.092.063.624.706.400 p-Hidroxinorefedrina .
D02.092.146 Compuestos de Anilina .
D02.092.146.100 Aminofenoles .
D02.092.471 Etilaminas .
D02.092.471.683 Fenetilaminas .
D02.092.471.683.152 Anfetaminas .
D02.092.471.683.152.200 p-Cloroanfetamina .
D02.092.471.683.152.500 p-Hidroxianfetamina .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.657 Fenoles .
D02.455.426.559.389.657.050 Aminofenoles .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.690 Oxigenasas .
D08.811.682.690.416 Dioxigenasas .
D08.811.682.690.416.330 4-Hidroxifenilpiruvato Dioxigenasa .
D08.811.682.690.708 Oxigenasas de Función Mixta .
D08.811.682.690.708.425 4-Hidroxibenzoato-3-Monooxigenasa .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
p-Hidroxianfetamina .
Hidroxifenilisopropilamina .
Metiltiramina .
Norfoledrina .
Oxianfetamina .
para-Hidroxianfetamina .
Parahidroxianfetamina .
1.00
 
4-Hidroxibenzoato-3-Monooxigenasa .
p-Hidroxibenzoato Hidroxilasa .
para-Hidroxibenzoato Hidroxilasa .
Parahidroxibenzoato Hidroxilasa .
0.60
 
p-Hidroxinorefedrina .
para-Hidroxinorefedrina .
Parahidroxinorefedrina .
0.59
 
p-Cloroanfetamina .
p-Cloranfetamina .
para-Cloroanfetamina .
Paracloroanfetamina .
0.57
 
Aminofenoles .
Hidroxianilinas .
0.56
 
4-Hidroxifenilpiruvato Dioxigenasa .
P-Hidroxifenilpiruvato Hidroxilasa .
P-Hidroxifenilpiruvato Oxidasa .
para-Hidroxifenilpiruvato Hidroxilasa .
para-Hidroxifenilpiruvato Oxidasa .
Parahidroxifenilpiruvato Hidroxilasa .
Parahidroxifenilpiruvato Oxidasa .
0.56
 
Hidroxilamina .
0.55