serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgnicos .
D02.033 Alcoholes .
D02.033.800 Alcoholes del Azcar .
D02.033.800.519 Inositol .
D02.033.800.519.400 Fosfatos de Inositol .
D02.033.800.519.400.350 Inositol 1,4,5-Trifosfato .
D02.241 cidos Carboxlicos .
D02.241.081 cidos Acclicos .
D02.241.081.018 Acetatos .
D02.241.081.018.386 Glicolatos .
D02.241.081.018.386.682 Fenoxiacetatos .
D02.241.081.018.386.682.224 cido 2,4-Diclorofenoxiactico .
D02.241.081.018.386.682.224.500 Agente Naranja .
D02.241.081.018.386.682.500 cido 2-Metil-4-clorofenoxiactico .
D02.241.081.018.386.682.800 cido 2,4,5-Triclorofenoxiactico .
D02.241.081.018.386.682.800.500 Agente Naranja .
D02.241.511 Hidroxicidos .
D02.241.511.316 Glicolatos .
D02.241.511.316.682 Fenoxiacetatos .
D02.241.511.316.682.149 cido 2,4-Diclorofenoxiactico .
D02.241.511.316.682.149.500 Agente Naranja .
D02.241.511.316.682.224 cido 2-Metil-4-clorofenoxiactico .
D02.241.511.316.682.800 cido 2,4,5-Triclorofenoxiactico .
D02.241.511.316.682.800.500 Agente Naranja .
D02.309 Dioxinas y Compuestos Similares a la Dioxina .
D02.309.500 Dioxinas .
D02.309.500.450 Dibenzodioxinas Policloradas .
D02.309.500.450.500 Agente Naranja .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.657 Fenoles .
D02.455.426.559.389.657.566 Nitrofenoles .
D02.455.426.559.389.657.566.304 Dinitrofenoles .
D02.455.426.559.389.657.566.304.500 2,4-Dinitrofenol .
D02.640 Nitrocompuestos .
D02.640.743 Nitrofenoles .
D02.640.743.304 Dinitrofenoles .
D02.640.743.304.250 2,4-Dinitrofenol .
D03 Compuestos Heterocclicos .
D03.633 Compuestos Heterocclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.300 Compuestos Heterocclicos con 3 Anillos .
D03.633.300.786 Dibenzodioxinas Policloradas .
D03.633.300.786.500 Agente Naranja .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.352 Esterasas .
D08.811.277.352.650 Monoster Fosfrico Hidrolasas .
D08.811.277.352.650.624 Fosfoinostido Fosfatasas .
D08.811.277.352.650.624.500 Inositol Polifosfato 5-Fosfatasas .
D09 Carbohidratos .
D09.853 Alcoholes del Azcar .
D09.853.519 Inositol .
D09.853.519.400 Fosfatos de Inositol .
D09.853.519.400.350 Inositol 1,4,5-Trifosfato .
D09.894 Fosfatos de Azcar .
D09.894.480 Fosfatos de Inositol .
D09.894.480.350 Inositol 1,4,5-Trifosfato .
 
 Termos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
cido 2,4,5-Triclorofenoxiactico .
2,4,5-T .
0.69
 
Agente Naranja .
ster Butlico de cido 2,4-Diclorofenoxiactico (2,4-D) Mezclado con cido 2,4,5-Triclorofenoxiactico (2,4,5-T) .
Mezcla de 2,4-D - 2,4,5-T .
0.58
 
cido 2,4-Diclorofenoxiactico .
2,4-D .
0.50
 
cido 2-Metil-4-clorofenoxiactico .
MCPA 17728 .
MCP 17728 .
0.42
 
Inositol Polifosfato 5-Fosfatasas .
1,4,5-Trifosfato-1,2,4,5-Tetraquisfosfato 5 Fosfatasa .
1,4,5-Trifosfato-1,2,4,5-Tetrakisfosfato 5 Fosfatasa .
Inositol 5-Fosfatasa .
Inositol Polifosfato 5 Fosfatasa .
Inositol Polifosfato 5-Fosfatasa .
Inositol-Polifosfato 5-Fosfatasa .
Inositol Trifosfato 5-Fosfatasa .
Inositol-1,4,5-Trifosfato 5-Fosfatasa .
Inositol-1,4,5-Trisfosfato 5-Fosfatasa .
Inositol-1,4,5-Trifosfato 5'-Fosfatasa .
Inositol-1,4,5-Trisfosfato 5'-Fosfatasa .
Ins(1,4,5)P3 5'-Fosfatasa .
0.38
 
2,4-Dinitrofenol .
2,4-DNP .
0.35
 
Inositol 1,4,5-Trifosfato .
Inositol 1,4,5-Trisfosfato .
1,4,5-InsP3 .
Mio-Inositol 1,4,5-Trifosfato .
Mio-Inositol 1,4,5-Trisfosfato .
Mioinositol 1,4,5-Trifosfato .
Mioinositol 1,4,5-Trisfosfato .
0.34