serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.399 Isomerasas .
D08.811.399.475 Oxidorreductasas Intramoleculares .
D08.811.399.475.600 Prostaglandina-E Sintasas .
D10 Lípidos .
D10.251 Ácidos Grasos .
D10.251.355 Ácidos Grasos Insaturados .
D10.251.355.255 Eicosanoides .
D10.251.355.255.550 Prostaglandinas .
D10.251.355.255.550.250 Prostaglandinas E .
D10.251.355.255.550.250.200 Dinoprostona .
D10.251.355.255.550.775 Prostaglandinas Sintéticas .
D10.251.355.255.550.775.450 Prostaglandinas E Sintéticas .
D10.251.355.255.550.775.450.050 Arbaprostilo .
D10.251.355.255.550.775.450.300 16,16-Dimetilprostaglandina E2 .
D10.251.355.255.550.775.500 Prostaglandinas F Sintéticas .
D10.251.355.255.550.775.500.150 Carboprost .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.644 Péptidos .
D12.644.276 Péptidos y Proteínas de Señalización Intercelular .
D12.644.276.374 Citocinas .
D12.644.276.374.465 Interleucinas .
D12.644.276.374.465.516 Interleucina-16 .
D12.776 Proteínas .
D12.776.467 Péptidos y Proteínas de Señalización Intercelular .
D12.776.467.374 Citocinas .
D12.776.467.374.465 Interleucinas .
D12.776.467.374.465.516 Interleucina-16 .
D23 Factores Biológicos .
D23.469 Mediadores de Inflamación .
D23.469.050 Autacoides .
D23.469.050.175 Eicosanoides .
D23.469.050.175.725 Prostaglandinas .
D23.469.050.175.725.250 Prostaglandinas E .
D23.469.050.175.725.250.200 Dinoprostona .
D23.469.050.175.725.775 Prostaglandinas Sintéticas .
D23.469.050.175.725.775.450 Prostaglandinas E Sintéticas .
D23.469.050.175.725.775.450.050 Arbaprostilo .
D23.469.050.175.725.775.450.300 16,16-Dimetilprostaglandina E2 .
D23.469.050.175.725.775.500 Prostaglandinas F Sintéticas .
D23.469.050.175.725.775.500.150 Carboprost .
D23.469.700 Prostaglandinas Sintéticas .
D23.469.700.660 Prostaglandinas E Sintéticas .
D23.469.700.660.050 Arbaprostilo .
D23.469.700.660.200 16,16-Dimetilprostaglandina E2 .
D23.469.700.670 Prostaglandinas F Sintéticas .
D23.469.700.670.150 Carboprost .
D23.529 Péptidos y Proteínas de Señalización Intercelular .
D23.529.374 Citocinas .
D23.529.374.465 Interleucinas .
D23.529.374.465.516 Interleucina-16 .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
16,16-Dimetilprostaglandina E2 .
1.00
 
Arbaprostilo .
15-Metilprostaglandina E2 .
0.60
 
Dinoprostona .
PGE2 13202 .
PGE2 alfa .
Prostaglandina E2 .
Prostaglandina E2 alfa .
0.57
 
Prostaglandina-E Sintasas .
Endoperóxido Isomerasa .
Isomerasa PGE2 .
PGE2 Isomerasa .
PGE2 Sintasa .
PGE2 E-Isomerasa .
Prostaglandina E Isomerasa .
Prostaglandina E Sintasa .
Prostaglandina E Sintasa 1 .
Prostaglandina E Sintasa 2 .
Prostaglandina E 2 Sintasa .
Prostaglandina E Sintasa 3 .
Prostaglandina E 3 Sintasa .
Prostaglandina E Sintasa-1 .
Prostaglandina E Sintasas .
Prostaglandina E2 Sintasa .
Prostaglandina E2 Sintasa Citosólica .
Prostaglandina Endoperóxido E Isomerasa .
Prostaglandina H2 E-Isomerasa .
Prostaglandina H2-Prostaglandina E2 Isomerasa .
Prostaglandina R2 E-Isomerasa .
Prostaglandina-E Sintasa .
Proteína PTGES2 .
Proteína PTGES3 .
Sintasa PGE2 .
0.48
 
Prostaglandinas .
0.43
 
Carboprost .
15-Metilprostaglandina F2 alfa .
0.39
 
Interleucina-16 .
IL-16 .
Factor de Quimioatracción de Linfocitos .
Factor Quimioatractivo de Linfocito .
Factor Quimioatrayente de Linfocito .
Factor Quimioatrayente de Linfocitos .
Factor Quimiotáctico de Linfocito .
Factor Quimiotáctico de Linfocitos .
Factor LCF .
INTERLEUCINA 16 .
0.39