serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.065 Amidas .
D02.065.277 Benzamidas .
D02.065.277.431 Hipuratos .
D02.065.277.431.579 Ácido Yodohipúrico .
D02.078 Amidinas .
D02.078.370 Guanidinas .
D02.078.370.141 Biguanidas .
D02.078.370.141.450 Metformina .
D02.078.370.510 3-Yodobencilguanidina .
D02.078.370.570 Metilguanidina .
D02.241 Ácidos Carboxílicos .
D02.241.223 Ácidos Carbocíclicos .
D02.241.223.100 Benzoatos .
D02.241.223.100.100 Benzamidas .
D02.241.223.100.100.400 Hipuratos .
D02.241.223.100.100.400.500 Ácido Yodohipúrico .
D02.241.223.100.400 Yodobenzoatos .
D02.241.755 Cetoácidos .
D02.241.755.360 Hipuratos .
D02.241.755.360.579 Ácido Yodohipúrico .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.127 Benzoatos .
D02.455.426.559.389.127.085 Benzamidas .
D02.455.426.559.389.127.085.460 Hipuratos .
D02.455.426.559.389.127.085.460.500 Ácido Yodohipúrico .
D02.455.426.559.389.127.375 Yodobenzoatos .
D02.455.426.559.389.185 Compuestos de Bifenilo .
D02.455.426.559.389.185.100 Bencidinas .
D02.455.426.559.389.185.100.500 3,3'-Diaminobencidina .
D02.455.426.559.389.185.226 3,3'-Diclorobencidina .
D02.455.426.559.389.454 Yodobencenos .
D02.455.426.559.389.454.300 3-Yodobencilguanidina .
D02.455.526 Hidrocarburos Halogenados .
D02.455.526.581 Hidrocarburos Yodados .
D02.455.526.581.496 Yodobencenos .
D02.455.526.581.496.300 3-Yodobencilguanidina .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.732 Peroxidasas .
D08.811.682.732.525 Yoduro Peroxidasa .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
3-Yodobencilguanidina .
(3-Yodo-(131I)bencil)guanidina .
Yobenguane .
MYBG 21300 .
1.00
 
Yodobencenos .
0.55
 
Ácido Yodohipúrico .
Yodobenzoilglicina .
Yodohipurato de Sodio .
0.49
 
Yodobenzoatos .
0.48
 
Metilguanidina .
0.46
 
Metformina .
Dimetilguanilguanidina .
0.45
 
3,3'-Diaminobencidina .
0.44
 
Yoduro Peroxidasa .
Yodinasa .
Yodotirosina Deyodasa .
Tiroides Peroxidasa .
Yodotironina 5'-Deyodinasa .
Yodotironina Deyodinasa .
Tiroxina 5'-Deyodinasa .
Tiroxina 5'-Monodeyodinasa .
0.44
 
3,3'-Diclorobencidina .
0.44