serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.241 Ácidos Carboxílicos .
D02.241.223 Ácidos Carbocíclicos .
D02.241.223.100 Benzoatos .
D02.241.223.100.300 Hidroxibenzoatos .
D02.241.223.100.300.460 Parabenos .
D02.241.511 Hidroxiácidos .
D02.241.511.390 Hidroxibenzoatos .
D02.241.511.390.460 Parabenos .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.127 Benzoatos .
D02.455.426.559.389.127.281 Hidroxibenzoatos .
D02.455.426.559.389.127.281.460 Parabenos .
D02.455.426.559.389.657 Fenoles .
D02.455.426.559.389.657.410 Hidroxibenzoatos .
D02.455.426.559.389.657.410.460 Parabenos .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.244 Citocromos .
D08.244.453 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D08.244.453.005 Hidrocarburo de Aril Hidroxilasas .
D08.244.453.005.110 Benzopireno Hidroxilasa .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.690 Oxigenasas .
D08.811.682.690.416 Dioxigenasas .
D08.811.682.690.416.328 3-Hidroxiantranilato 3,4-Dioxigenasa .
D08.811.682.690.708 Oxigenasas de Función Mixta .
D08.811.682.690.708.062 Benzoato 4-Monooxigenasa .
D08.811.682.690.708.170 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D08.811.682.690.708.170.010 Hidrocarburo de Aril Hidroxilasas .
D08.811.682.690.708.170.010.110 Benzopireno Hidroxilasa .
D08.811.682.690.708.425 4-Hidroxibenzoato-3-Monooxigenasa .
D08.811.682.690.708.923 Tirosina 3-Monooxigenasa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.422 Hemoproteínas .
D12.776.422.220 Citocromos .
D12.776.422.220.453 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D12.776.422.220.453.010 Hidrocarburo de Aril Hidroxilasas .
D12.776.422.220.453.010.110 Benzopireno Hidroxilasa .
D12.776.556 Metaloproteínas .
D12.776.556.579 Proteínas de Unión a Hierro .
D12.776.556.579.374 Proteínas de Hierro no Heme .
D12.776.556.579.374.925 Tirosina 3-Monooxigenasa .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
4-Hidroxibenzoato-3-Monooxigenasa .
p-Hidroxibenzoato Hidroxilasa .
para-Hidroxibenzoato Hidroxilasa .
Parahidroxibenzoato Hidroxilasa .
1.00
 
Benzoato 4-Monooxigenasa .
0.67
 
Hidroxibenzoatos .
Ácidos Hidroxibenzoicos .
0.61
 
Benzopireno Hidroxilasa .
Benzopireno-3-Monooxigenasa .
0.60
 
3-Hidroxiantranilato 3,4-Dioxigenasa .
0.58
 
Tirosina 3-Monooxigenasa .
Tirosina Hidroxilasa .
0.55
 
Parabenos .
Ácidos 4-Hidroxibenzoicos .
Ácidos para-Hidroxibenzoicos .
0.55
 
Oxigenasas de Función Mixta .
Hidroxilasas .
Monooxigenasas .
Oxigenasas de Funciones Mixtas .
OXIDASAS DE FUNCION MIXTA .
0.55