serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B04 Virus .
B04.123 Bacteriófagos .
B04.123.900 Tectiviridae .
B04.280 Virus de ADN .
B04.280.900 Tectiviridae .
B04.820 Virus ARN .
B04.820.095 Caliciviridae .
B04.820.095.887 Vesivirus .
B04.820.095.887.150 Calicivirus Felino .
C02 Virosis .
C02.782 Infecciones por Virus ARN .
C02.782.160 Infecciones por Caliciviridae .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.656 Péptido Hidrolasas .
D08.811.277.656.300 Endopeptidasas .
D08.811.277.656.300.760 Serina Endopeptidasas .
D08.811.277.656.300.760.442 Calicreínas .
D08.811.277.656.959 Serina Proteasas .
D08.811.277.656.959.350 Serina Endopeptidasas .
D08.811.277.656.959.350.442 Calicreínas .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.124 Proteínas Sanguíneas .
D12.776.124.125 Factores de Coagulación Sanguínea .
D12.776.124.125.597 Calicreínas .
D23 Factores Biológicos .
D23.119 Factores de Coagulación Sanguínea .
D23.119.597 Calicreínas .
G01 Fenómenos Físicos .
G01.060 Fenómenos Astronómicos .
G01.060.075 Objetos Astronómicos .
G01.060.075.730 Sistema Solar .
G01.060.075.730.700 Planetas .
G01.060.075.730.700.412 Júpiter .
SP1 Políticas, Planificación y Administración en Salud .
SP1.011 Administración en Salud .
SP1.011.112 Gestión en Salud .
SP1.011.112.123 Gestión de la Calidad .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Caliciviridae .
Nebovirus .
CALICIVIRUS .
1.00
 
Infecciones por Caliciviridae .
Infecciones por Calicivirus .
Infecciones por Norovirus .
0.70
 
Calicivirus Felino .
0.57
5444
 
Gestión de la Calidad .
Gestión de Calidad .
Gestión de Calidad en Salud .
Gestión de la Calidad en Salud .
Calidad .
Cualidad .
Acciones Correctivas .
0.54
8740
 
Júpiter .
Calisto .
Europa (Astronomía) .
Ganimedes .
Io 20222 .
0.47
16279
 
Calicreínas .
Quininogenasa .
Calicreína .
PADUTINA .
0.46
807978
 
Tectiviridae .
Tectivirus .
0.45
029