serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D06 Hormonas, Sustitutos de Hormonas y Antagonistas de Hormonas .
D06.472 Hormonas .
D06.472.699 Hormonas Peptídicas .
D06.472.699.327 Hormonas Hipotalámicas .
D06.472.699.327.935 Proopiomelanocortina .
D06.472.699.327.935.119 alfa-Endorfina .
D06.472.699.327.935.239 betaendorfina .
D06.472.699.327.935.505 gamma-Endorfina .
D06.472.699.631 Hormonas Hipofisarias .
D06.472.699.631.525 Hormonas Adenohipofisarias .
D06.472.699.631.525.600 Proopiomelanocortina .
D06.472.699.631.525.600.119 alfa-Endorfina .
D06.472.699.631.525.600.239 betaendorfina .
D06.472.699.631.525.600.505 gamma-Endorfina .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.644 Péptidos .
D12.644.400 Neuropéptidos .
D12.644.400.400 Hormonas Hipotalámicas .
D12.644.400.400.935 Proopiomelanocortina .
D12.644.400.400.935.119 alfa-Endorfina .
D12.644.400.400.935.239 betaendorfina .
D12.644.400.400.935.505 gamma-Endorfina .
D12.644.400.575 Péptidos Opioides .
D12.644.400.575.241 Endorfinas .
D12.644.400.575.241.039 alfa-Endorfina .
D12.644.400.575.241.080 betaendorfina .
D12.644.400.575.241.540 gamma-Endorfina .
D12.644.548 Hormonas Peptídicas .
D12.644.548.365 Hormonas Hipotalámicas .
D12.644.548.365.935 Proopiomelanocortina .
D12.644.548.365.935.119 alfa-Endorfina .
D12.644.548.365.935.239 betaendorfina .
D12.644.548.365.935.505 gamma-Endorfina .
D12.644.548.691 Hormonas Hipofisarias .
D12.644.548.691.525 Hormonas Adenohipofisarias .
D12.644.548.691.525.690 Proopiomelanocortina .
D12.644.548.691.525.690.119 alfa-Endorfina .
D12.644.548.691.525.690.239 betaendorfina .
D12.644.548.691.525.690.505 gamma-Endorfina .
D12.776 Proteínas .
D12.776.543 Proteínas de la Membrana .
D12.776.543.750 Receptores de Superficie Celular .
D12.776.543.750.695 Receptores Acoplados a Proteínas G .
D12.776.543.750.695.620 Receptores Opioides .
D12.776.543.750.720 Receptores de Neurotransmisores .
D12.776.543.750.720.600 Receptores de Neuropéptido .
D12.776.543.750.720.600.610 Receptores Opioides .
D12.776.543.750.750 Receptores de Péptidos .
D12.776.543.750.750.555 Receptores de Neuropéptido .
D12.776.543.750.750.555.610 Receptores Opioides .
D12.776.631 Proteínas del Tejido Nervioso .
D12.776.631.650 Neuropéptidos .
D12.776.631.650.405 Hormonas Hipotalámicas .
D12.776.631.650.405.935 Proopiomelanocortina .
D12.776.631.650.405.935.119 alfa-Endorfina .
D12.776.631.650.405.935.239 betaendorfina .
D12.776.631.650.405.935.505 gamma-Endorfina .
D12.776.631.650.575 Péptidos Opioides .
D12.776.631.650.575.241 Endorfinas .
D12.776.631.650.575.241.040 alfa-Endorfina .
D12.776.631.650.575.241.080 betaendorfina .
D12.776.631.650.575.241.540 gamma-Endorfina .
E05 Técnicas de Investigación .
E05.196 Técnicas de Química Analítica .
E05.196.867 Análisis Espectral .
E05.196.867.519 Espectroscopía de Resonancia Magnética .
E05.196.867.519.274 Espectroscopía de Resonancia por Spin del Electrón .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Endorfinas .
1.00
8610019
 
alfa-Endorfina .
Endorfina alfa .
Lipotropina 61-76 .
0.77
090
 
betaendorfina .
Endorfina beta .
Fragmento C de betalipotropina .
Lipotropina 61-91 .
0.76
146287
 
Espectroscopía de Resonancia por Spin del Electrón .
Resonancia Doble Nuclear por Electrón .
Resonancia Paramagnética por Electrón .
ENDOR .
Resonancia Paramagnética .
0.74
4128699
 
gamma-Endorfina .
gamma Endorfina .
Endorfina gamma .
Endorfina-gamma .
Gammaendorfina .
Lipotropina 61-77 .
Lipotropina 61-67 .
0.72
0109
 
Receptores Opioides .
Receptores de Encefalina .
Receptores de Narcóticos .
Receptores Opiáceos .
Receptores de Endorfina .
Receptores de Opioides .
0.68
5012476