serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.241 Ácidos Carboxílicos .
D02.241.081 Ácidos Acíclicos .
D02.241.081.251 Carbamatos .
D02.241.081.251.583 Fenilcarbamatos .
D02.241.081.251.583.788 Propoxur .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.383 Compuestos Heterocíclicos con 1 Anillo .
D03.383.742 Pirimidinas .
D03.383.742.680 Nucleósidos de Pirimidina .
D03.383.742.680.852 Uridina .
D03.383.742.680.852.150 Arabinofuranosil Uracilo .
D03.383.742.680.852.300 Desoxiuridina .
D03.383.742.680.852.300.150 Bromodesoxiuridina .
D03.383.742.680.852.300.350 Floxuridina .
D03.383.742.680.852.300.400 Idoxuridina .
D13 Ácidos Nucleicos, Nucleótidos y Nucleósidos .
D13.570 Nucleósidos .
D13.570.065 Arabinonucleósidos .
D13.570.065.090 Arabinofuranosil Uracilo .
D13.570.230 Desoxirribonucleósidos .
D13.570.230.430 Desoxiuridina .
D13.570.230.430.196 Bromodesoxiuridina .
D13.570.230.430.432 Floxuridina .
D13.570.230.430.609 Idoxuridina .
D13.570.685 Nucleósidos de Pirimidina .
D13.570.685.852 Uridina .
D13.570.685.852.150 Arabinofuranosil Uracilo .
D13.570.685.852.300 Desoxiuridina .
D13.570.685.852.300.150 Bromodesoxiuridina .
D13.570.685.852.300.350 Floxuridina .
D13.570.685.852.300.400 Idoxuridina .
D13.570.800 Ribonucleósidos .
D13.570.800.892 Uridina .
SP6 Nutrición en Salud Pública .
SP6.021 Nutrición de los Grupos de Riesgo .
SP6.021.077 Nutricion del Anciano .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Idoxuridina .
5-Yodo-2'-desoxiuridina .
Yododesoxiuridina .
IdUR 5472 .
1.00
 
Bromodesoxiuridina .
Desoxirribósido de Bromouracilo .
Broxuridina .
BUdR 1553 .
BrdU 1553 .
0.54
 
Floxuridina .
Fluorodeoxiuridina .
FUdR 19024 .
0.52
 
Nutricion del Anciano .
Nutrición del Adulto Mayor .
Nutricion del Idoso .
0.36
 
Uridina .
0.36
 
Propoxur .
APROCARB .
0.33
 
Arabinofuranosil Uracilo .
Ara-U .
Arabinosiluracilo .
Arauridina .
Esponguridina .
Arabinofuranisida de Uracilo .
Arabinosido de Uracilo .
0.31