serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.241 Ácidos Carboxílicos .
D02.241.223 Ácidos Carbocíclicos .
D02.241.223.100 Benzoatos .
D02.241.223.100.400 Yodobenzoatos .
D02.241.223.100.400.880 Ácidos Triyodobenzoicos .
D02.455 Hidrocarburos .
D02.455.426 Hidrocarburos Cíclicos .
D02.455.426.559 Hidrocarburos Aromáticos .
D02.455.426.559.389 Derivados del Benceno .
D02.455.426.559.389.127 Benzoatos .
D02.455.426.559.389.127.375 Yodobenzoatos .
D02.455.426.559.389.127.375.880 Ácidos Triyodobenzoicos .
D06 Hormonas, Sustitutos de Hormonas y Antagonistas de Hormonas .
D06.472 Hormonas .
D06.472.931 Hormonas Tiroideas .
D06.472.931.208 Diyodotirosina .
D06.472.931.388 Monoyodotirosina .
D06.472.931.740 Tironinas .
D06.472.931.740.180 Diyodotironinas .
D06.472.931.740.385 Triyodotironina .
D06.472.931.740.590 Triyodotironina Inversa .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.732 Peroxidasas .
D08.811.682.732.525 Yoduro Peroxidasa .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.125 Aminoácidos .
D12.125.072 Aminoácidos Cíclicos .
D12.125.072.050 Aminoácidos Aromáticos .
D12.125.072.050.767 Tiroxina .
D12.125.072.050.767.741 Tironinas .
D12.125.072.050.767.741.180 Diyodotironinas .
D12.125.072.050.767.741.894 Triyodotironina .
D12.125.072.050.767.741.947 Triyodotironina Inversa .
D12.125.072.050.875 Tirosina .
D12.125.072.050.875.262 Diyodotirosina .
D12.125.072.050.875.496 Monoyodotirosina .
D12.776 Proteínas .
D12.776.624 Proteínas de Neoplasias .
D12.776.624.664 Proteínas Oncogénicas .
D12.776.624.664.700 Proteínas Proto-Oncogénicas .
D12.776.624.664.700.830 Receptores de Hormona Tiroidea .
D12.776.826 Receptores Citoplasmáticos y Nucleares .
D12.776.826.850 Receptores de Hormona Tiroidea .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Triyodotironina .
Liotironina .
Hormona Tiroidea T3 .
1.00
 
Triyodotironina Inversa .
3,3',5'-Triyodotironina .
Hormona Tiroidea T3 Inversa .
Triyodotironina Reversa .
Hormona Tiroidea T3 Reversa .
0.80
 
Receptores de Hormona Tiroidea .
Receptores de Diyodotirosina .
Receptores de Tiroxina .
Receptores de Triyodotironina .
Receptores de T3 .
Receptores de T4 .
RT BETA .
RT ALFA .
0.79
 
Diyodotironinas .
0.62
 
Diyodotirosina .
Ácido Yodogorgoico .
0.50
 
Ácidos Triyodobenzoicos .
0.47
 
Yoduro Peroxidasa .
Yodinasa .
Yodotirosina Deyodasa .
Tiroides Peroxidasa .
Yodotironina 5'-Deyodinasa .
Yodotironina Deyodinasa .
Tiroxina 5'-Deyodinasa .
Tiroxina 5'-Monodeyodinasa .
0.46
 
Monoyodotirosina .
Yodotirosina .
0.46