serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A11 Células .
A11.284 Estructuras Celulares .
A11.284.187 Cromosomas .
A11.284.187.167 Cromosomas de Archaea .
B02 Archaea .
B04 Virus .
B04.100 Virus de Archaea .
B04.280 Virus de ADN .
B04.820 Virus ARN .
D13 Ácidos Nucleicos, Nucleótidos y Nucleósidos .
D13.444 Ácidos Nucleicos .
D13.444.308 ADN 12232 .
D13.444.308.180 ADN de Archaea .
D13.444.735 ARN 12333 .
D13.444.735.300 ARN de Archaea .
G05 Fenómenos Genéticos .
G05.360 Estructuras Genéticas .
G05.360.162 Cromosomas .
G05.360.162.167 Cromosomas de Archaea .
G05.360.340 Genoma .
G05.360.340.024 Componentes Genómicos .
G05.360.340.024.340 Genes .
G05.360.340.024.340.364 Genes Microbianos .
G05.360.340.024.340.364.124 Genes Arqueales .
G05.360.340.358 Genoma Microbiano .
G05.360.340.358.024 Genes Microbianos .
G05.360.340.358.024.124 Genes Arqueales .
G05.360.340.358.050 Genoma Arqueal .
G05.360.340.358.050.500 Genes Arqueales .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Virus de Archaea .
Virus Arqueal .
Virus Arqueales .
Virus Archaeal .
1.00
0173
 
Archaea .
Archaeon .
Arqueales .
Arqueas .
Arqueón .
Arqueones .
Archaebacteria .
Archaeobacteria .
Arquebacterias .
Arqueobacterias .
0.76
197781
 
ARN de Archaea .
ARN Arqueal .
0.70
0989
 
ADN de Archaea .
ADN Arqueal .
0.70
12203
 
Genes Arqueales .
Genes de Archaea .
0.67
01079
 
Cromosomas de Archaea .
Cromosomas Arqueales .
0.60
0120
 
Virus ARN .
Ribovirus .
Virus ARN de Roedores .
Virus de ARN .
Virus RNA .
Virus RNA de Roedores .
VIRUS DE ARN DE ROEDORES .
VIRUS DEL ARN .
VIRUS DEL ARN DE ROEDORES .
0.55
437174
 
Virus de ADN .
Virus de DNA .
Virus ADN .
Virus DNA .
Desoxirribovirus .
VIRUS DEL ADN .
0.54
243954