serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compuestos Orgánicos .
D02.065 Amidas .
D02.065.589 Lactamas .
D02.065.589.099 beta-Lactamas .
D02.065.589.099.625 Moxalactam .
D02.092 Aminas .
D02.092.668 Metilaminas .
D02.092.668.387 Dimetilaminas .
D02.092.668.387.500 Moxisilita .
D02.886 Compuestos de Azufre .
D02.886.108 beta-Lactamas .
D02.886.520 Sulfuros .
D02.886.520.575 Moxalactam .
D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.300 beta-Lactamas .
D03.633.100.300.625 Moxalactam .
D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolasas .
D08.811.277.087 Amidohidrolasas .
D08.811.277.087.180 beta-Lactamasas .
E02 Terapéutica .
E02.190 Terapias Complementarias .
E02.190.044 Terapia por Acupuntura .
E02.190.044.588 Moxibustión .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Moxalactam .
1-Oxacefalosporina .
1.00
 
Moxisilita .
Timoxamina .
Timoxialcilamina .
0.53
 
Moxibustión .
0.50
 
beta-Lactamas .
beta-Lactámicos .
betalactamas .
betalactámicos .
Antibióticos beta-Lactámicos .
0.33
 
beta-Lactamasas .
Betalactamasas .
0.31