serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

E05 Investigative Techniques .
E05.393 Genetic Techniques .
E05.393.542 Molecular Typing .
E05.393.542.249 DNA Barcoding, Taxonomic .
E05.393.760 Sequence Analysis .
E05.393.760.700 Sequence Analysis, DNA .
E05.393.760.700.149 DNA Barcoding, Taxonomic .
 
 Términos
 Sinónimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
DNA Barcoding, Taxonomic .
DNA Barcode, Taxonomic .
Phylogenetic DNA Barcode .
Phylogenetic DNA Barcoding .
Taxonomic DNA Barcode .
Taxonomic DNA Barcodes .
Taxonomic DNA Barcoding .
Barcode, Phylogenetic DNA .
Barcode, Taxonomic DNA .
Barcodes, Phylogenetic DNA .
Barcodes, Taxonomic DNA .
Barcoding, Phylogenetic DNA .
Barcoding, Taxonomic DNA .
Barcodings, Phylogenetic DNA .
Barcodings, Taxonomic DNA .
DNA Barcode, Phylogenetic .
DNA Barcodes, Phylogenetic .
DNA Barcodes, Taxonomic .
DNA Barcoding, Phylogenetic .
DNA Barcodings, Phylogenetic .
DNA Barcodings, Taxonomic .
Phylogenetic DNA Barcodes .
Phylogenetic DNA Barcodings .
Taxonomic DNA Barcodings .
1.00