serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

Z01 Geographic Locations .
Z01.058 Africa .
Z01.058.290 Africa South of the Sahara .
Z01.058.290.120 Africa, Eastern .
Z01.058.290.120.180 Burundi .
Z01.058.290.175 Africa, Southern .
Z01.058.290.175.500 Malawi .
Z01.058.290.190 Africa, Western .
Z01.058.290.190.200 Benin .
Z01.058.290.190.500 Mali 6355 .
Z01.058.290.190.560 Niger .
Z01.252 Asia 946 .
Z01.252.245 Asia, Western .
Z01.252.245.393 India .
Z01.252.245.500 Middle East .
Z01.252.245.500.350 Iran 5752 .
Z01.252.245.500.360 Iraq 5753 .
Z01.252.474 Far East .
Z01.252.474.872 Taiwan .
Z01.542 Europe .
Z01.542.248 Europe, Eastern .
Z01.542.248.679 Poland .
Z01.639 Islands .
Z01.639.850 Taiwan .
 
 Términos
 Sinónimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
India .
Republic of India .
1.00
 
Iran 5752 .
Islamic Republic of India .
0.83
 
Iraq 5753 .
Republic of Iraq .
0.73
 
Mali 6355 .
Republic of Mali .
0.70
 
Taiwan .
Formosa .
Republic of China .
0.69
 
Poland .
Polish People's Republic .
Republic of Poland .
0.68
 
Benin .
Republic of Benin .
Dahomey .
0.68
 
Burundi .
Republic of Burundi .
Urundi .
0.66
 
Niger .
Republic of Niger .
0.66
 
Malawi .
Republic of Malawi .
Nyasaland .
0.65