serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A12 Fluids and Secretions .
A12.200 Bodily Secretions .
A12.200.935 Venoms .
B01 Eukaryota .
B01.050 Animals .
B01.050.500 Invertebrates .
B01.050.500.131 Arthropods .
D20 Complex Mixtures .
D20.888 Venoms .
D20.888.065 Arthropod Venoms .
D20.888.065.055 Ant Venoms .
D23 Biological Factors .
D23.946 Toxins, Biological .
D23.946.833 Venoms .
D23.946.833.065 Arthropod Venoms .
D23.946.833.065.055 Ant Venoms .
N06 Environment and Public Health .
N06.850 Public Health .
N06.850.310 Disease Transmission, Infectious .
N06.850.310.350 Disease Vectors .
N06.850.310.350.100 Arthropod Vectors .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Arthropod Venoms .
Arthropod Venom .
Venom, Arthropod .
Venoms, Arthropod .
1.00
22898
 
Arthropods .
Arthropoda .
Arthropod .
0.73
1614330
 
Venoms .
Venom .
0.63
355915
 
Arthropod Vectors .
Arthropod Vector .
Vector, Arthropod .
Vectors, Arthropod .
0.62
411597
 
Ant Venoms .
Ant Venom .
Fire Ant Venoms .
Venom, Ant .
Venoms, Ant .
Venoms, Fire Ant .
Venoms, Formicoidea .
Formicoidea Venoms .
0.61
13281