serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A03 Digestive System .
A03.159 Biliary Tract .
C04 Neoplasms .
C04.588 Neoplasms by Site .
C04.588.274 Digestive System Neoplasms .
C04.588.274.120 Biliary Tract Neoplasms .
C06 Digestive System Diseases .
C06.130 Biliary Tract Diseases .
C06.130.320 Biliary Tract Neoplasms .
C06.301 Digestive System Neoplasms .
C06.301.120 Biliary Tract Neoplasms .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Biliary Tract Diseases .
Biliary Tract Disease .
Disease, Biliary Tract .
Diseases, Biliary Tract .
Tract Disease, Biliary .
Tract Diseases, Biliary .
1.00
 
Biliary Tract .
Biliary System .
Biliary Tree .
System, Biliary .
Tract, Biliary .
Tree, Biliary .
0.81
 
Biliary Tract Neoplasms .
Cancer of the Biliary Tract .
Neoplasms, Biliary Tract .
Biliary Tract Cancers .
Biliary Tract Neoplasm .
Cancer, Biliary Tract .
Cancers, Biliary Tract .
Neoplasm, Biliary Tract .
Biliary Tract Cancer .
Cancer of Biliary Tract .
0.66