serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B01 Eukaryota .
B01.050 Animals .
B01.050.150 Chordata .
B01.050.150.900 Vertebrates .
B01.050.150.900.649 Mammals .
B01.050.150.900.649.473 Insectivora .
B01.050.150.900.649.473.450 Moles .
D12 Amino Acids, Peptides, and Proteins .
D12.776 Proteins .
D12.776.395 Glycoproteins .
D12.776.395.550 Membrane Glycoproteins .
D12.776.395.550.200 Cell Adhesion Molecules .
D12.776.395.550.200.049 12E7 Antigen .
D12.776.467 Intercellular Signaling Peptides and Proteins .
D12.776.467.150 B7 Antigens .
D12.776.543 Membrane Proteins .
D12.776.543.095 B7 Antigens .
D12.776.543.550 Membrane Glycoproteins .
D12.776.543.550.200 Cell Adhesion Molecules .
D12.776.543.550.200.062 12E7 Antigen .
D12.776.543.750 Receptors, Cell Surface .
D12.776.543.750.705 Receptors, Immunologic .
D12.776.543.750.705.852 Receptors, Cytokine .
D12.776.543.750.705.852.420 Receptors, Interleukin .
D12.776.543.750.705.852.420.810 Receptors, Interleukin-16 .
D12.776.543.750.705.852.420.810.500 CD4 Antigens .
D12.776.543.750.830 Receptors, Virus .
D12.776.543.750.830.700 Receptors, HIV .
D12.776.543.750.830.700.025 CD4 Antigens .
D12.776.580 Molecular Chaperones .
D23 Biological Factors .
D23.050 Antigens .
D23.050.301 Antigens, Surface .
D23.050.301.264 Antigens, Differentiation .
D23.050.301.264.035 Antigens, CD .
D23.050.301.264.035.100 Antigens, CD1 .
D23.050.301.264.035.100.500 Antigens, CD1d .
D23.050.301.264.894 Antigens, Differentiation, T-Lymphocyte .
D23.050.301.264.894.080 Antigens, CD1 .
D23.050.301.264.894.080.500 Antigens, CD1d .
D23.050.301.264.894.100 CD4 Antigens .
D23.050.301.285 B7 Antigens .
D23.050.301.350 Cell Adhesion Molecules .
D23.050.301.350.049 12E7 Antigen .
D23.101 Biomarkers .
D23.101.100 Antigens, Differentiation .
D23.101.100.110 Antigens, CD .
D23.101.100.110.100 Antigens, CD1 .
D23.101.100.110.100.500 Antigens, CD1d .
D23.101.100.894 Antigens, Differentiation, T-Lymphocyte .
D23.101.100.894.080 Antigens, CD1 .
D23.101.100.894.080.500 Antigens, CD1d .
D23.101.100.894.100 CD4 Antigens .
D23.529 Intercellular Signaling Peptides and Proteins .
D23.529.168 B7 Antigens .
E05 Investigative Techniques .
E05.393 Genetic Techniques .
E05.393.220 Cloning, Molecular .
L01 Information Science .
L01.224 Computing Methodologies .
L01.224.230 Computer Systems .
L01.224.230.260 Computers .
L01.224.230.260.315 Computers, Molecular .
L01.224.300 Computers, Molecular .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
CD4 Antigens .
CD4 Antigen .
Receptors, Surface CD4 .
Surface CD4 Receptor .
Antigen, CD4 .
Antigens, T-Cell T4 .
CD4 Receptor, Surface .
CD4 Receptors, Surface .
Surface CD4 Receptors .
T-Cell T4 Antigens .
T4 Antigens, T Cell .
Antigens, CD4 .
CD4 Molecule .
CD4 Receptors .
Receptors, CD4 .
T4 Antigens, T-Cell .
1.00
 
Antigens, CD1d .
CD1d Antigen .
Cd1d Molecule .
Antigen, CD1d .
CD1d Antigens .
0.64
 
12E7 Antigen .
12E7 Protein .
Antigens, CD99 .
CD99 Antigen .
CD99 Molecule .
E2 Antigen .
MIC2 Protein .
T-Cell Surface Glycoprotein E2 .
Antigen, 12E7 .
Antigen, CD99 .
Antigen, E2 .
CD99 Antigens .
T Cell Surface Glycoprotein E2 .
0.62
 
Cloning, Molecular .
Molecular Cloning .
0.56
 
Computers, Molecular .
DNA Computation .
Molecular Computation .
RNA Computation .
Computation, DNA .
Computation, Molecular .
Computation, RNA .
Computations, DNA .
Computations, Molecular .
Computations, RNA .
Computer, DNA .
Computer, Molecular .
Computer, RNA .
Computers, DNA .
Computers, RNA .
DNA Computations .
DNA Computer .
Molecular Computations .
Molecular Computer .
Molecular Computers .
RNA Computations .
RNA Computer .
DNA Computers .
RNA Computers .
0.56
 
B7 Antigens .
Antigen, B7 .
B-7 Antigen .
B7 Antigen .
B7 Costimulatory Molecules .
B7 Molecules .
Antigen, B-7 .
Antigens, B7 .
B 7 Antigen .
Costimulatory Molecules, B7 .
Molecules, B7 .
0.56
 
Moles .
Mole 6886 .
0.54
 
Molecular Chaperones .
Chaperone, Molecular .
Molecular Chaperone .
Chaperones, Molecular .
0.54