serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B04 Viruses .
B04.450 Hepatitis Viruses .
B04.450.580 Murine hepatitis virus .
B04.820 RNA Viruses .
B04.820.504 Nidovirales .
B04.820.504.540 Coronaviridae .
B04.820.504.540.150 Coronavirus .
B04.820.504.540.150.075 Alphacoronavirus .
B04.820.504.540.150.075.500 Alphacoronavirus 1 .
B04.820.504.540.150.075.500.250 Coronavirus, Canine .
B04.820.504.540.150.075.500.375 Coronavirus, Feline .
B04.820.504.540.150.113 Betacoronavirus .
B04.820.504.540.150.113.500 Betacoronavirus 1 .
B04.820.504.540.150.113.875 Murine hepatitis virus .
B04.820.504.540.150.400 Gammacoronavirus .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Murine hepatitis virus .
MHV-JHM .
Murine coronavirus .
Gastroenteritis Viruses, Murine .
Hepatitis Viruses, Mouse .
Mouse Hepatitis Viruses .
Murine Gastroenteritis Viruses .
Murine coronaviruses .
Murine hepatitis viruses .
Mouse Hepatitis Virus .
Murine Gastroenteritis Virus .
Hepatitis Virus, Mouse .
Gastroenteritis Virus, Murine .
1.00
 
Coronavirus .
Bulbul coronavirus HKU11 .
Coronavirus HKU15 .
Deltacoronavirus .
Munia coronavirus HKU13 .
Rabbit Coronavirus .
Thrush coronavirus HKU12 .
Coronaviruses .
Coronaviruses, Rabbit .
Deltacoronaviruses .
Rabbit Coronaviruses .
Coronavirus, Rabbit .
Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus .
Rabbit coronavirus .
CORONAVIRUS, HUMAN .
0.77
 
Coronavirus, Canine .
Canine Coronavirus .
Canine respiratory coronavirus .
Canine Coronaviruses .
Canine respiratory coronaviruses .
Coronaviruses, Canine .
Canine coronavirus .
0.65
 
Gammacoronavirus .
Avian coronavirus .
Avian coronaviruses .
Gammacoronaviruses .
0.62
 
Betacoronavirus 1 .
Equine coronavirus .
Human enteric coronavirus .
Equine coronaviruses .
Human enteric coronaviruses .
Encephalomyelitis Virus, Porcine Hemagglutinating .
Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus .
0.62
 
Coronavirus, Feline .
Peritonitis Virus, Infectious Feline .
Coronaviruses, Feline .
Coronaviruses, Feline Enteric .
Enteric Coronavirus, Feline .
Enteric Coronaviruses, Feline .
Feline Coronavirus .
Feline Coronaviruses .
Feline Enteric Coronaviruses .
Coronavirus, Feline Enteric .
FECV 19903 .
Feline Enteric Coronavirus .
Feline infectious peritonitis virus .
FIPV 19903 .
Infectious Peritonitis Virus, Feline .
0.62