serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B01 Eukaryota .
B01.050 Animals .
B01.050.500 Invertebrates .
B01.050.500.308 Cnidaria .
B01.050.500.308.237 Anthozoa .
B01.050.500.308.237.700 Renilla .
D02 Organic Chemicals .
D02.886 Sulfur Compounds .
D02.886.590 Sulfones .
D02.886.590.700 Sulfonamides .
D02.886.590.700.135 Benzothiadiazines .
D02.886.590.700.135.781 Polythiazide .
D02.886.655 Thiazides .
D02.886.655.500 Benzothiadiazines .
D02.886.655.500.781 Polythiazide .
D03 Heterocyclic Compounds .
D03.633 Heterocyclic Compounds, Fused-Ring .
D03.633.100 Heterocyclic Compounds, 2-Ring .
D03.633.100.174 Benzothiadiazines .
D03.633.100.174.781 Polythiazide .
D08 Enzymes and Coenzymes .
D08.811 Enzymes .
D08.811.277 Hydrolases .
D08.811.277.656 Peptide Hydrolases .
D08.811.277.656.074 Aspartic Acid Proteases .
D08.811.277.656.074.500 Aspartic Acid Endopeptidases .
D08.811.277.656.074.500.200 Chymosin .
D08.811.277.656.074.500.780 Renin .
D08.811.277.656.300 Endopeptidases .
D08.811.277.656.300.048 Aspartic Acid Endopeptidases .
D08.811.277.656.300.048.200 Chymosin .
D08.811.277.656.300.048.780 Renin .
D08.811.277.656.837 Proprotein Convertases .
D08.811.277.656.837.750 Renin .
D12 Amino Acids, Peptides, and Proteins .
D12.644 Peptides .
D12.644.456 Oligopeptides .
D12.644.456.073 Angiotensins .
D12.644.456.073.070 Angiotensinogen .
D12.644.456.345 Dipeptides .
D12.644.456.345.360 Enalapril .
D12.644.861 Serpins .
D12.644.861.020 Angiotensinogen .
D12.776 Proteins .
D12.776.811 Protein Precursors .
D12.776.811.070 Angiotensinogen .
D12.776.872 Serpins .
D12.776.872.020 Angiotensinogen .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Renin .
Big Renin .
Cryorenin .
Inactive Renin .
Pre-Prorenin .
Preprorenin .
Prorenin .
Angiotensin Forming Enzyme .
Pre Prorenin .
Renin, Big .
Renin, Inactive .
Angiotensin-Forming Enzyme .
Angiotensinogenase .
1.00
 
Chymosin .
Chymosin A .
Chymosin C .
Rennin .
0.76
 
Enalapril .
MK-421 .
MK421 .
Renitec .
Renitek .
MK 421 .
Maleate, Enalapril .
Enalapril Maleate .
0.76
 
Renilla .
Pansies, Sea .
Pansy, Sea .
Renillas .
Sea Pansies .
Sea Pansy .
0.74
 
Polythiazide .
Renese .
0.69
 
Angiotensinogen .
Proangiotensin .
Renin Substrate Tetradecapeptide .
Serpin A8 .
Renin Substrate .
Tetradecapeptide, Renin Substrate .
Hypertensinogen .
Renin-Substrate .
0.62