serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzymes and Coenzymes .
D08.811 Enzymes .
D08.811.277 Hydrolases .
D08.811.277.352 Esterases .
D08.811.277.352.650 Phosphoric Monoester Hydrolases .
D08.811.277.352.650.600 Nucleotidases .
D08.811.277.352.650.600.600 5'-Nucleotidase .
D12 Amino Acids, Peptides, and Proteins .
D12.644 Peptides .
D12.644.276 Intercellular Signaling Peptides and Proteins .
D12.644.276.374 Cytokines .
D12.644.276.374.750 Tumor Necrosis Factors .
D12.644.276.374.750.030 CD27 Ligand .
D12.776 Proteins .
D12.776.124 Blood Proteins .
D12.776.124.790 Serum Globulins .
D12.776.124.790.651 Immunoglobulins .
D12.776.124.790.651.950 Receptors, Antigen, B-Cell .
D12.776.124.790.651.950.500 CD79 Antigens .
D12.776.377 Globulins .
D12.776.377.715 Serum Globulins .
D12.776.377.715.548 Immunoglobulins .
D12.776.377.715.548.950 Receptors, Antigen, B-Cell .
D12.776.377.715.548.950.500 CD79 Antigens .
D12.776.395 Glycoproteins .
D12.776.395.092 CD27 Ligand .
D12.776.467 Intercellular Signaling Peptides and Proteins .
D12.776.467.374 Cytokines .
D12.776.467.374.750 Tumor Necrosis Factors .
D12.776.467.374.750.030 CD27 Ligand .
D12.776.543 Membrane Proteins .
D12.776.543.550 Membrane Glycoproteins .
D12.776.543.550.170 CD27 Ligand .
D12.776.543.750 Receptors, Cell Surface .
D12.776.543.750.705 Receptors, Immunologic .
D12.776.543.750.705.816 Receptors, Antigen .
D12.776.543.750.705.816.821 Receptors, Antigen, B-Cell .
D12.776.543.750.705.816.821.500 CD79 Antigens .
D23 Biological Factors .
D23.050 Antigens .
D23.050.301 Antigens, Surface .
D23.050.301.264 Antigens, Differentiation .
D23.050.301.264.035 Antigens, CD .
D23.050.301.264.035.107 Antigens, CD7 .
D23.050.301.264.894 Antigens, Differentiation, T-Lymphocyte .
D23.050.301.264.894.107 Antigens, CD7 .
D23.101 Biomarkers .
D23.101.100 Antigens, Differentiation .
D23.101.100.894 Antigens, Differentiation, T-Lymphocyte .
D23.101.100.894.107 Antigens, CD7 .
D23.529 Intercellular Signaling Peptides and Proteins .
D23.529.374 Cytokines .
D23.529.374.750 Tumor Necrosis Factors .
D23.529.374.750.030 CD27 Ligand .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Antigens, CD7 .
CD7 Antigen .
Antigen, CD7 .
CD7 Antigens .
1.00
0541
 
CD79 Antigens .
B-Cell Antigen Receptor Complex Associated Protein Beta-Chain .
CD79 Antigen .
CD79a Antigen .
CD79b Antigen .
IgM-Alpha Component .
Igbeta Antigen .
Immunoglobulin-Associated Alpha Protein .
Immunoglobulin-Associated Beta Protein .
Antigen, CD79 .
Antigen, CD79a .
Antigen, CD79b .
Antigen, Igbeta .
B Cell Antigen Receptor Complex Associated Protein Beta Chain .
IgM Alpha Component .
Immunoglobulin Associated Alpha Protein .
Immunoglobulin Associated Beta Protein .
Antigens, CD79 .
Antigens, CD79a .
Antigens, CD79b .
CD79a Antigens .
CD79b Antigens .
0.94
0614
 
5'-Nucleotidase .
5'-Nucleotidase Phosphoribolase .
Antigen, CD73 .
IMPase .
5' AMP Nucleotidase .
5' Nucleotidase .
5' Nucleotidase Phosphoribolase .
CD73 Antigen .
Ecto 5' Nucleotidase .
Pyrimidine 5' Nucleotidase .
Uridylate 5' Nucleotidase .
Adenylate Phosphatase .
5'-AMP Nucleotidase .
AMP Phosphatase .
Cytidylate Phosphatase .
Ecto-5'-Nucleotidase .
IMP Nucleotidase .
IMP Phosphatase .
Inosinate Phosphatase .
Pyrimidine 5'-Nucleotidase .
Thymidine Phosphatase .
Uridylate 5'-Nucleotidase .
Antigens, CD73 .
CD73 Antigens .
0.93
73556
 
CD27 Ligand .
CD27L Protein .
CD70 Antigen .
TNF Superfamily, Member 7 .
Antigen, CD70 .
Ligand, CD27 .
Antigens, CD70 .
CD70 Antigens .
Tumor Necrosis Factor Ligand Superfamily Member 7 .
TNF Superfamily, Member 7 .
0.93
0365