serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B04 Vírus .
B04.280 Vírus de DNA .
B04.280.382 Herpesviridae .
B04.280.382.100 Alphaherpesvirinae .
B04.280.382.100.750 Simplexvirus .
B04.280.382.100.750.390 Herpesvirus Humano 1 .
B04.280.382.100.900 Varicellovirus .
B04.280.382.100.900.400 Herpesvirus Bovino 1 .
B04.280.382.100.900.420 Herpesvirus Canídeo 1 .
B04.280.382.100.900.430 Herpesvirus Equídeo 1 .
B04.280.382.100.900.510 Herpesvirus Suídeo 1 .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Herpesvirus Suídeo 1 .
Vírus da Doença de Aujeszky .
Vírus da Pseudorraiva .
Herpesvirus Suídeo Tipo 1 .
Herpesvirus Suíno 1 .
Vírus da Pseudo-Raiva .
Herpesvirus 1 Suídeo .
Herpesvirus 1 Suíno .
HERPESVIRUS 1 (ALFA) SUÍDEO .
0.82
 
Herpesvirus Canídeo 1 .
Herpesvirus Canídeo Tipo 1 .
Herpesvirus Canino Tipo 1 .
Vírus da Traqueobronquite Canina .
Herpesvirus 1 Canídeo .
Herpesvirus 1 Canino .
HERPESVIRUS 1 (ALFA) CANINO .
0.65
 
Herpesvirus Humano 1 .
HSV-1 .
Vírus do Herpes Simplex 1 .
Herpesvirus Humano Tipo 1 .
Herpes Simplex 1 .
Herpesvirus 1 Humano .
HERPESVIRUS 1 (ALFA) HUMANO .
0.65
 
Herpesvirus Equídeo 1 .
Herpesvirus Equídeo Tipo 1 .
Vírus do Aborto Equino .
Herpesvirus Equino 1 .
Herpesvirus 1 Eqüideo .
Herpesvirus 1 Eqüino .
HERPESVIRUS 1 (ALFA) EQÜINO .
0.64
 
Herpesvirus Bovino 1 .
Herpesvirus Bovino Tipo 1 .
Vírus da Vulvovaginite Pustular Infecciosa .
Vírus Rib-VPI .
Vírus da Rinotraqueíte Infecciosa Bovina .
Herpesvirus 1 Bovino .
HERPESVIRUS 1 (ALFA) BOVINO .
0.62
 
Simplexvirus .
Herpesvirus Cercopitecino 16 .
Vírus do Herpes Labial .
Vírus do Herpes Simplex .
Herpesvirus hominis .
Herpesvirus platyrrhinae .
Herpesvirus dos Platirrinos .
Herpesvirus Saimiríneo 1 .
Herpesvirus Saimiriíneo 1 .
Herpesvirus Cercopitecino Tipo 16 .
Herpesvirus papio 2 .
Vírus do Sagui .
Herpesvirus Saimiriíneo Tipo 1 .
Herpesvirus 16 Cercopitecino .
Herpesvirus 1 Saimiriano .
Herpesvirus 1 Saimiriine .
HERPESVIRUS 1 (ALFA) SAIMIRIANO .
0.62