serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B04 Vírus .
B04.280 Vírus de DNA .
B04.280.382 Herpesviridae .
B04.280.382.100 Alphaherpesvirinae .
B04.280.382.100.750 Simplexvirus .
B04.280.382.100.750.390 Herpesvirus Humano 1 .
B04.280.382.100.750.440 Herpesvirus Humano 2 .
B04.280.382.100.900 Varicellovirus .
B04.280.382.100.900.435 Herpesvirus Equídeo 3 .
B04.280.382.100.900.460 Herpesvirus Humano 3 .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Herpesvirus Humano 3 .
Vírus da Varicela .
Vírus do Herpes Zoster .
Herpesvirus varicellae .
Herpesvirus Humano Tipo 3 .
Vírus do Herpes Zoster Ocular .
Vírus VZ .
Vírus da Varicela-Zoster .
Herpesvirus 3 Humano .
HERPESVIRUS 3 (ALFA) HUMANO .
1.00
 
Herpesvirus Humano 1 .
HSV-1 .
Vírus do Herpes Simplex 1 .
Herpesvirus Humano Tipo 1 .
Herpes Simplex 1 .
Herpesvirus 1 Humano .
HERPESVIRUS 1 (ALFA) HUMANO .
0.78
 
Herpesvirus Humano 2 .
Vírus do Herpes Simplex 2 .
HSV-2 .
Herpesvirus Humano Tipo 2 .
Herpes Simplex 2 .
Herpesvirus 2 Humano .
HERPESVIRUS 2 (ALFA) HUMANO .
0.77
 
Herpesvirus Equídeo 3 .
Vírus ECE .
Herpesvirus Equídeo Tipo 3 .
Vírus do Exantema do Coito Equino .
Herpesvirus Equino 3 .
Herpesvirus 3 Eqüídeo .
Herpesvirus 3 Eqüino .
HERPESVIRUS 3 (ALFA) EQÜINO .
0.77