serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas e Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.520 Liases .
D08.811.520.241 Carbono-Oxigênio Liases .
D08.811.520.241.700 Polissacarídeo-Liase .
D08.811.520.241.700.512 Heparina Liase .
D09 Carboidratos .
D09.698 Polissacarídeos .
D09.698.373 Glicosaminoglicanos .
D09.698.373.200 Condroitina .
D09.698.373.200.380 Dermatan Sulfato .
D09.698.373.400 Heparina .
D09.698.373.400.320 Heparinoides .
D12 Aminoácidos, Peptídeos e Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.260 Proteínas de Ligação a DNA .
D12.776.260.531 Receptores X do Fígado .
D12.776.826 Receptores Citoplasmáticos e Nucleares .
D12.776.826.194 Receptores X do Fígado .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Heparina .
alfa-Heparina .
alfa Heparina .
Heparina alfa .
Heparina-alfa .
Ácido Heparínico .
1.00
73648134
 
Heparina Liase .
Heparina Eliminase .
Heparinase .
Heparinase I .
0.71
6743
 
Heparinoides .
0.60
6590
 
Dermatan Sulfato .
beta-Heparina .
B-Sulfato de Condroitina .
Condroitim Sulfato B .
Dermatam Sulfato .
Dermatansulfato .
Sulfato de Condroitina B .
Sulfato de Dermatan .
Sulfato de Dermatana .
Sulfato de Condroitin B .
0.57
262382
 
Receptores X do Fígado .
Receptor X Hepático .
Receptor X do Fígado .
Receptores de Oxisteróis Nucleares .
Receptores Nucleares de Oxisteróis .
Receptores X Hepáticos .
Receptor X do Fígado alfa .
Membro 3 do Grupo H da Subfamília 1 de Receptores Nucleares .
Proteína LXRalfa .
Proteína LXR alfa .
Proteína LXR-alfa .
Proteína NR1H3 .
Receptor LXR-alfa de Oxisteróis .
Receptor Nuclear Órfão LXR-alfa .
Receptor X do Fígado-alfa .
Receptor X Hepático alfa .
Receptor X do Fígado beta .
Membro 2 do Grupo H da Subfamília 1 de Receptores Nucleares .
Proteína LXRbeta .
Proteína LXR beta .
Proteína NR1H2 .
Receptor LXR-beta de Oxisteróis .
Receptor Hepático X beta .
Receptor X do Fígado-beta .
Receptor X Hepático beta .
Receptores de Oxisteróis LXR beta .
Receptores de Oxisteróis LXR-beta .
0.56
22309