serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D06 Horm鬾ios, Substitutos de Horm鬾ios e Antagonistas de Horm鬾ios .
D06.472 Horm鬾ios .
D06.472.699 Horm鬾ios Pept韉icos .
D06.472.699.631 Horm鬾ios Hipofis醨ios .
D06.472.699.631.525 Horm鬾ios Adeno-Hipofis醨ios .
D06.472.699.631.525.883 Tireotropina .
D06.472.931 Horm鬾ios Tire骾deos .
D06.472.931.740 Tironinas .
D06.472.931.740.385 Tri-Iodotironina .
D06.472.931.740.590 Tri-Iodotironina Reversa .
D06.472.931.812 Tiroxina .
D12 Amino醕idos, Pept韉eos e Prote韓as .
D12.125 Amino醕idos .
D12.125.072 Amino醕idos C韈licos .
D12.125.072.050 Amino醕idos Arom醫icos .
D12.125.072.050.767 Tiroxina .
D12.125.072.050.767.741 Tironinas .
D12.125.072.050.767.741.894 Tri-Iodotironina .
D12.125.072.050.767.741.947 Tri-Iodotironina Reversa .
D12.644 Pept韉eos .
D12.644.548 Horm鬾ios Pept韉icos .
D12.644.548.691 Horm鬾ios Hipofis醨ios .
D12.644.548.691.525 Horm鬾ios Adeno-Hipofis醨ios .
D12.644.548.691.525.883 Tireotropina .
 
 Termos
 Sin鬾imos e Hist髍icos
Documentos
LILACS e MDL
 
Tri-Iodotironina .
Horm鬾io T3 da Tireoide .
Liotironina .
Horm鬾io Tire骾deo T3 .
T3 10918 .
Triiodotironina .
0.62
20323198
 
Tri-Iodotironina Reversa .
3,3',5'-Tri-Iodotironina .
Horm鬾io Tire骾deo T3 Reverso .
T3 Invertido .
Triiodotironina Reversa .
3,3',5'-Triiodotironina .
0.53
171380
 
Horm鬾ios Tire骾deos .
Horm鬾ios da Gl鈔dula Tireoide .
Horm鬾ios Tireoidianos .
Horm鬾ios Tireoideanos .
0.47
42117367
 
Tiroxina .
Horm鬾io T4 da Tireoide .
Levotireoxina .
Levotiroxina .
L-Tireoxina .
Horm鬾io Tire骾deo T4 .
Tetraiodotironina .
Tireoxina .
Tireotoxina .
Tirotoxina .
T4 10671 .
L-Tiroxina .
HORM訬IO TIRE覫DE T4 .
L-3,5,3',5'-TETRAIODOTIRONINA .
LEVOTIROXINA S覦ICA .
0.43
43032265
 
Tireotropina .
Horm鬾io Estimulante da Gl鈔dula Tireoide .
Horm鬾io Estimulante da Tireoide .
Tireotrofina .
Tirotrofina .
Tirotropina .
Horm鬾io Tireoestimulante .
Horm鬾io Tireoide-Estimulante .
TSH (Horm鬾io Tireoide-Estimulante) .
TSH 12601 .
0.38
43927655