serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D02 Compostos Orgânicos .
D02.705 Compostos Organofosforados .
D02.705.429 Organofosfonatos .
D02.705.429.625 Fosfomicina .
D08 Enzimas e Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.399 Isomerases .
D08.811.399.520 Transferases Intramoleculares .
D08.811.399.520.750 Fosfotransferases (Fosfomutases) .
D08.811.913 Transferases .
D08.811.913.696 Fosfotransferases .
D08.811.913.696.175 Difosfotransferases .
D08.811.913.696.620 Fosfotransferases (Aceptor do Grupo Álcool) .
D08.811.913.696.620.475 Canamicina Quinase .
D08.811.913.696.650 Fosfotransferases (Aceptor do Grupo Fosfato) .
D09 Carboidratos .
D09.408 Glicosídeos .
D09.408.051 Aminoglicosídeos .
D09.408.051.623 Neomicina .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Canamicina Quinase .
Kanamicina Quinase .
Aminoglicosídeo Fosfotransferase .
Neomicina Fosfotransferase .
AMINOGLICOSÍDIO FOSFOTRANSFERASE .
1.00
 
Fosfotransferases .
Transfosforilases .
ATP Fosfotransferases .
Quinases .
Cinases .
0.74
 
Fosfotransferases (Fosfomutases) .
Fosfomutases .
0.64
 
Neomicina .
Neamina .
Neomicina A .
0.60
 
Fosfotransferases (Aceptor do Grupo Fosfato) .
Fosfotransferases (Aceptor do Grupamento Fosfato) .
Fosfotransferases (Aceptor Fosfatado) .
0.58
 
Fosfomicina .
Fosfonomicina .
0.57
 
Difosfotransferases .
Pirofosfoquinases .
Pirofosfotransferases .
0.56