serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas e Coenzimas .
D08.811 Enzimas .
D08.811.277 Hidrolases .
D08.811.277.352 Esterases .
D08.811.277.352.650 Monoéster Fosfórico Hidrolases .
D08.811.277.352.650.625 Fosfoproteínas Fosfatases .
D08.811.277.352.650.625.650 Fosforilase Fosfatase .
D08.811.913 Transferases .
D08.811.913.400 Glicosiltransferases .
D08.811.913.400.450 Hexosiltransferases .
D08.811.913.400.450.460 Glucosiltransferases .
D08.811.913.400.450.460.400 Fosforilases .
D08.811.913.400.450.460.400.186 Glicogênio Fosforilase .
D08.811.913.400.450.460.400.186.312 Glicogênio Fosforilase Muscular .
D08.811.913.400.450.460.400.280 Fosforilase a .
D08.811.913.400.450.460.400.327 Fosforilase b .
D08.811.913.400.725 Pentosiltransferases .
D08.811.913.400.725.100 Adenina Fosforribosiltransferase .
D08.811.913.696 Fosfotransferases .
G02 Fenômenos Químicos .
G02.111 Fenômenos Bioquímicos .
G02.111.665 Fosforilação .
G02.607 Fenômenos de Química Orgânica .
G02.607.780 Fosforilação .
G03 Metabolismo .
G03.796 Fosforilação .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Fosfotransferases .
Transfosforilases .
ATP Fosfotransferases .
Quinases .
Cinases .
1.00
 
Fosforilases .
Glucana Fosforilase .
Glucano Fosforilase .
FOSFORILASE .
0.69
 
Adenina Fosforribosiltransferase .
AMP Pirofosforilase .
Transfosforribosidase .
0.63
 
Glicogênio Fosforilase Muscular .
Miofosforilase .
0.56
 
Fosforilase a .
0.55
 
Fosforilação .
0.54
 
Transferases .
0.53
 
Fosforilase b .
0.53
 
Fosforilase Fosfatase .
0.52