serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

B04 Virus .
B04.100 Virus de Archaea .
B04.100.500 Myoviridae .
B04.100.750 Siphoviridae .
B04.123 Bacteriófagos .
B04.123.150 Caudovirales .
B04.123.150.500 Myoviridae .
B04.123.150.700 Podoviridae .
B04.123.150.800 Siphoviridae .
B04.280 Virus de ADN .
B04.280.090 Caudovirales .
B04.280.090.500 Myoviridae .
B04.280.090.700 Podoviridae .
B04.280.090.800 Siphoviridae .
SP4 Salud Ambiental .
SP4.011 Ciencia .
SP4.011.107 Microbiología .
SP4.011.107.178 Bacterias .
SP4.011.107.178.264 Bacteriófagos .
 
 Términos
 Sinónimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Siphoviridae .
Enterobacteria Fago BF23 .
Fagos Tipo lambda .
Fagos Similares a lambda .
Virus Similares a lambda .
Fagos Similares a T5 .
Fagos T5-Similares .
Virus Similares a T5 .
Virus T5-Similares .
FAGOS SIMILAR A LAMBDA .
Familia de bacteriófagos que se caracterizan por poseer colas largas y no contráctiles. .
1.00
2345
 
Myoviridae .
FAGOS SIMILARES A T4 .
FAGOS SIMILAR A T4 .
Familia de bacteriófagos que se caracterizan por poseer colas contráctiles complejas. .
0.58
2328
 
Podoviridae .
Fagos Similares a T7 .
Virus Similares a T7 .
Phikmvvirus .
FAGOS SIMILAR A T7 .
Familia de bacteriófagos que se caracterizan por poseer colas cortas no contráctiles. .
0.57
0232
 
Bacteriófagos .
Fagos .
Virus cuyos huéspedes son células bacterianas. .
0.53
6514643