serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

E02 Teraputica .
E02.875 Tcnicas Reproductivas .
E02.875.800 Tcnicas Reproductivas Asistidas .
E02.875.800.937 Inseminacin Artificial .
E04 Procedimientos Quirrgicos Operativos .
E04.520 Procedimientos Quirrgicos Obsttricos .
E04.520.252 Parto Obsttrico .
E04.520.252.996 Versin Fetal .
E05 Tcnicas de Investigacin .
E05.820 Tcnicas Reproductivas .
E05.820.800 Tcnicas Reproductivas Asistidas .
E05.820.800.937 Inseminacin Artificial .
G08 Fenmenos Fisiolgicos Reproductivos y Urinarios .
G08.686 Fenmenos Fisiolgicos Reproductivos .
G08.686.784 Reproduccin .
G08.686.784.277 Fertilizacin .
G08.686.784.363 Inseminacin .
G08.686.784.363.492 Inseminacin Artificial .
 
 Trminos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Inseminacin Artificial .
Eutelegnesis .
Introduccin artificial de SEMEN o ESPERMATOZOIDES en la VAGINA para facilitar la FERTILIZACIN. .
0.84
2768720
 
Inseminacin .
Deposito de SEMEN o ESPERMATOZOIDES en la VAGINA para facilitar la FERTILIZACIN. .
0.72
43592
 
Versin Fetal .
Versin Ceflica Externa .
La alteracin artificial de la posicin fetal para facilitar el nacimiento. .
0.31
14730
 
Fertilizacin .
Concepcin .
Fecundacin .
Fecundacin Tarda .
Fertilizacin Tarda .
Fecundacin Poliesprmica .
Fertilizacin Poliesprmica .
La fusin de un espermatozoide (ESPERMATOZOIDES) con un OVULO que da lugar a la formacin de un CIGOTO. .
0.30
26013388