serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

A11 Clulas .
A11.118 Clulas Sanguneas .
A11.118.637 Leucocitos .
A11.118.637.555 Leucocitos Mononucleares .
A11.118.637.555.283 Clulas Asesinas Inducidas por Citocinas .
A11.118.637.555.283.750 Monocitos Activados Asesinos .
A11.118.637.555.652 Monocitos .
A11.118.637.555.652.500 Monocitos Activados Asesinos .
A11.627 Clulas Mieloides .
A11.627.624 Monocitos .
A11.627.624.500 Monocitos Activados Asesinos .
A11.733 Fagocitos .
A11.733.547 Monocitos .
A11.733.547.500 Monocitos Activados Asesinos .
A15 Sistemas Sanguneo e Inmunolgico .
A15.145 Sangre .
A15.145.229 Clulas Sanguneas .
A15.145.229.637 Leucocitos .
A15.145.229.637.555 Leucocitos Mononucleares .
A15.145.229.637.555.283 Clulas Asesinas Inducidas por Citocinas .
A15.145.229.637.555.283.750 Monocitos Activados Asesinos .
A15.145.229.637.555.652 Monocitos .
A15.145.229.637.555.652.500 Monocitos Activados Asesinos .
A15.382 Sistema Inmunolgico .
A15.382.490 Leucocitos .
A15.382.490.555 Leucocitos Mononucleares .
A15.382.490.555.283 Clulas Asesinas Inducidas por Citocinas .
A15.382.490.555.283.750 Monocitos Activados Asesinos .
A15.382.490.555.652 Monocitos .
A15.382.490.555.652.500 Monocitos Activados Asesinos .
A15.382.680 Fagocitos .
A15.382.680.547 Monocitos .
A15.382.680.547.500 Monocitos Activados Asesinos .
A15.382.812 Sistema Mononuclear Fagoctico .
A15.382.812.547 Monocitos .
A15.382.812.547.500 Monocitos Activados Asesinos .
 
 Trminos
 Sinnimos e Histricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Monocitos Activados Asesinos .
Monocitos Killer Activados .
Monocitos Asesinos Activados .
Clulas MAA .
Clulas AKM .
Clulas MKA .
Monocitos que se hacen citotxicos mediante la incubacin IN VITRO con citocinas, especialmente el INTERFERN GAMMA. Las clulas son utilizadas para la INMUNOTERAPIA ADOPTIVA en pacientes con cncer. .
0.72
069