serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D03 Compuestos Heterocíclicos .
D03.132 Alcaloides .
D03.132.206 Alcaloides de Cinchona .
D03.132.436 Alcaloides de Indol .
D03.132.577 Alcaloides Opiáceos .
D03.132.716 Alcaloides de Pirrolicidina .
D03.132.750 Alcaloides de Salsolina .
D03.132.760 Alcaloides Solanáceos .
D03.132.920 Alcaloides de Veratrum .
D03.132.920.256 Cevanas .
D03.633 Compuestos Heterocíclicos de Anillos Fusionados .
D03.633.100 Compuestos Heterocíclicos con 2 Anillos .
D03.633.100.473 Indoles .
D03.633.100.473.402 Alcaloides de Indol .
D03.633.100.531 Isoquinolinas .
D03.633.100.531.820 Tetrahidroisoquinolinas .
D03.633.100.531.820.500 Alcaloides de Salsolina .
D03.633.100.772 Alcaloides de Pirrolicidina .
D03.633.400 Compuestos Heterocíclicos de 4 o más Anillos .
D03.633.400.256 Cevanas .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Alcaloides Solanáceos .
Alcaloides Solanios .
0.83
14672
 
Alcaloides .
Alcaloides de Plantas .
Alcaloides Vegetales .
0.61
16123674
 
Alcaloides Opiáceos .
0.53
2102
 
Alcaloides de Salsolina .
0.49
0141
 
Alcaloides de Cinchona .
Alcaloides de Quina .
0.47
1495
 
Alcaloides de Pirrolicidina .
Alcaloides de Senecio .
0.46
 
Alcaloides de Indol .
Alcaloides Indólicos .
0.46
82644
 
Cevanas .
Alcaloides de Cevana .
0.45
0140